Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичне заняття. Заняття № 18 (2 години)Читайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Заняття № 18 (2 години). Навчальні питання:

1. Особисті немайнові відносини як предмет цивільно-правового регулювання та охорони.

2. Поняття, ознаки, види та система особистих немайнових прав.

3. Класифікація особистих немайнових прав (критерії класифікації запропоновані у ЦК України та доктрині цивільного права).

4.Зміст особистого немайнового права.

5. Поняття та умови здійснення особистих немайнових прав.

6. Забезпечення здійснення особистих немайнових прав.

7. Принципи та гарантії здійснення особистих немайнових прав.

8. Обмеження особистих немайнових прав.

9. Захист особистих немайнових прав.

10. Цивільно-правові способи захисту особистих немайнових прав: превентивно-пресікальні (визнання права; припинення дії, яка порушує право; зміна чи припинення правовідношення тощо); відновлювальні (відновлення становище, яке існувало до порушення; спростування; визнання правочину недійсним тощо); компенсаційні (відшкодування збитків, відшкодування моральної (немайнової) шкоди тощо).

Додаткові питання:

1. Поновлення порушеного особистого немайнового права.

2. Спростування недостовірної інформації.

3. Право фізичної особи, особисте немайнове право якої порушено, на відшкодування шкоди.

4. Особисті немайнові відносини, що пов‘язані з майновими.

5. Особисті немайнові відносини, що не пов‘язані з майновими.

Теми для рефератів:

1. Роль та значення особистих немайнових відносин у структурі предмета цивільного права.

2. Проблема правової природи та галузевої належності особистих немайнових прав фізичної особи.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття особистих немайнових прав. Знати види особистих немайнових прав. Вміти здійснювати особисті немайнові права фізичної особи.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)