Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. 1. Бейцун І. Проблема цивільно-правової відповідальності у відносинах між основною таЧитайте также:
  1. II. Спеціальна література
  2. X. ЛІТЕРАТУРА
  3. Використана література
  4. Давня українська література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

1. Бейцун І. Проблема цивільно-правової відповідальності у відносинах між основною та дочірньою юридичними особами: порівняльно-правовий аналіз // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

2. Амельченко В. Сутність юридичної особи в сучасних умовах // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 2

3. Кодавбович В. Правові проблеми створення та функціонування кооперативів // Право України. – 1991. - № 12. – С. 8.

4. Грудницька С., Шеремет О. Щодо гармонізації законодавства України про повні товариства й об’єднання підприємств із законодавством ЄС // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 11

5. Жигалкін І. Органи установи як юридичної особи приватного права// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

6. Жигалкін І. Правовий режим майна установ // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 7

7. Жигалкін І. Правоздатність установ приватного права// Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 9

8. Зайченко М. Поняття та правова природа транснаціональних корпорацій // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 8

9. Зеліско А. Майнові права учасників споживчих товариств як непідприємницьких товариств // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 12

10. Селиванова І. Окремі питання створення малих підприємств // Право України. – 1991. - № 2. – С. 22.

11. Титова Н. Сільськогосподарські кооперативи та їх правове забезпечення // Право України. – 1991. - № 6. – С. 20.

12. Сонін О. Правові основи виникнення сільськогосподарських кооперативів // Право України. – 1992. - № 1. – С. 15.

13. Шевченко О. Управління малими підприємством: організаційно-правові питання // Право України. – 1992. - № 1. – С. 17.

14. Севрюкова І. Про правовий статус спільних підприємств // Право України. – 1993. - № 3. – С. 7.

15. Галянтич М. Державна реєстрація підприємництва – нові підходи // Право України. – 1993. - № 9-10. – С. 14.

16. Барабаш О. Пилипко А. Товарна біржа – не нотаріальна контора // Право України. – 1997.- № 7.–С.5.

17. Єлов В. Засновницькі документи про створення господарських об’єднань, їх зміст // Право України. – 1998.- № 1.–С.92.

18. Бервзюк О. Господарські об’єднання: стан законодавства та перспективи розвитку // Право України. – 1998.- № 3.–С.28.

19. Свічкарьова Я. Контракт в акціонерних товариствах // Право України. – 1998.- № 4.–С.15.

20. Грудницька С. Щодо питання про напрями розвитку законодавства про об’єднання // Право України. – 1998.- № 11.–С.40.

21. Семчик В. Правові засади сільськогосподарської кооперації в Україні // Право України. – 1999.- № 5.–С.35.

22. Пєскою В. Правові аспекти організації дочірніх підприємств // Право України. – 1999.- № 10.–С.22.

23. Спасибо-Фатєєва І. Акціонерне товариство як акумуляція, синтез та суперечність інтересів // Право України. – 1999.- № 11.–С.44.

24. Воловик О. Вдосконалення правового регулювання правонаступництва (внаслідок реорганізації юридичних осіб) // Право України. – 2000.- № 8.–С.58.

25. Вінник О. Деякі питання вдосконалення організаційно-правових форм господарювання в Україні Тітов М., Бондаренко В. Новий закон про банкрутство: проблеми застосування // Право України. – 2000.- № 8.–С.95.

a. // Право України. – 2000.- № 9.–С.39.

26. Ляпунова Н. Щодо фіктивного банкрутства // Право України.–2000.-№11.–С.88.

27. Бондик В. Трансформація власності у процесі банкрутства // Право України. – 2001. - № 7. – С.34.

28. Труш І. Вдосконалювати реєстраційну діяльність // Право України. – 2001. - № 7. – С.44.

29. Духнович А. Перспективи розвитку і правове регулювання діяльності сільської кооперації у формі кредитних спілок// Право України. // Право України. – 2001. - № 7. – С.34.– 2001. - № 9. – С.41.

30. Артеменко С. До питання про правовий статус правління акціонерного товариства // Право України. – 2001. - № 9. – С.44.

31. Дунь В. Соціальна детермінація формування і застосування законодавства про банкрутство // Право України. – 2001. - № 12. – С.55.

32. Мельник А. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми // Право України. – 2001. - №10. – С.60.

33. Марченко Г. Інститут трасту у правовій системі України: перспективи розвитку // Право України. – 2001. - №3. – С.100.

34. Майданик Р. Представницька діяльність довірчих товариств (цивільно-правова характеристика) // Право України. – 2002. - №4. – С.36.

35. Хвасенко А. Правове регулювання особистого селянського господарства громадян // Право України. – 2002. - №3. – С.40.

36. Виникнення правосуб'єктності підприємств: деякі питання / Л. Соловйова // Право України. — 2002. — N 7. — С. 36-39.

37. Проблеми господарювання підприємств з вадами дієздатності / Л. Соловйова // Право України. — 2004. — N 11.

38. Вдосконалення державного регулювання підприємництва у ракурсі адміністративної реформи / А. Ластовецький // Право України. — 2002. — N 6. — С. 18-24

39. Вдосконалення правового регулювання оподаткування як головного організаційно-правового засобу впливу на підприємницьку діяльність / А. Ластовецький // Право України. — 2005. — N 5. — С. 56-60.

40. Колізії у законодавстві про оподаткування / А. Ластовецький // Право України. — 2003. — N 7. — С. 42-47.

41. Колізії у законодавстві про підприємництво / А. Ластовецький // Право України. — 2002. — N 9. — С. 46-51.

42. Оподаткування як інструмент організаційно-правового регулювання підприємництва / А. Ластовецький // Право України. — 2004. — N 9. — С. 76-81.

43. Право на підприємницьку діяльність у ракурсі становлення інституту державно-правової охорони конституційних прав і свобод громадян / А. Ластовецький // Право України. — 2004. — N 2. — С. 43-48.

44. Щодо правової природи майна акціонерних товариств / А. Ковальчук // Право України. — 2006. — N 6. — С. 45-48.

45. Практика вирішення спорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м.Києва) / В. Коссак, О. Бачун // Право України. — 2003. — N 12. — С. 54-57.

46. Практика вирішення спорів, пов'язаних з реалізацією корпоративних прав (за матеріалами узагальнення практики Господарського суду м.Києва) / В. Коссак, О. Бачун // Право України. — 2003. — N 12. — С. 54-57.

47. Відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: окремі проблеми / А. Мельник // Право України. — 2001. — N 10. — С. 60-63.

48. Довірчі операції зарубіжних трастових компаній / Г. Харченко // Право України. — 2002. — N 4. — С. 151-154.

49. Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів: актуальні питання / В. Васильченко // Право України. — 2000. — N 7. — С. 80-81.

50. Регулювання припинення (реорганізації) та ліквідації юридичних осіб за проектом Цивільного кодексу України / А. Єфименко // Право України. — 2002. — N 10. — С. 77-82.

51. Мирова угода в процедурі банкрутства: роль економіко-правових факторів / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України. — 2003. — N 1. — С. 42-47.

52. Правове регулювання процедури банкрутства містоутворюючих та особливо небезпечних підприємств / Н. Барабашова, Е. Сгара // Право України. — 2003. — N 9. — С. 65-68.

53. Межі здійснення правосуб'єктності юридичними особами України за кордоном (приватно-правовий аспект) / Г. Фединяк // Право України. — 2003. — N 12. — С. 126-128.

54. Майновий аспект правового статусу юридичних осіб за новим Цивільним кодексом України / О. Кравчук // Право України. — 2003. — N 12. — С. 86-88.

55. Проблеми класифікації юридичних осіб за новим законодавством України / О. Кравчук // Право України. — 2004. — N 6. — С. 102-105.

56. Виникнення та розвиток інституту простого товариства (роль римського приватного права у цьому процесі) / Ю. Дмитрієва // Право України. — 2007. — N 6. — С. 126-130.

57. Закон України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку": плюси і мінуси / А. Левик // Право України. — 2003. — N 4. — С. 93-95.

58. Деякі питання, пов'язані з визначенням підприємства як майнового комплексу за Цивільним кодексом України / С. Кривобок // Право України. — 2003. — N 10. — С. 132-135.

59. Проблемні аспекти здійснення спільної господарської діяльності в Україні / В. Рєзнікова // Право України. — 2005. — N 2. — С. 48-51.

60. Особливості правового становища відкритих акціонерних товариств, створених у процесі приватизації / Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 2. — С. 49-54.

61. Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб / Л. Медведєва, Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 4. — С. 125-131.

62. Ліцензування як засіб державного регулювання господарської діяльності / А. Шпомер // Право України. — 2004. — N 2. — С. 55-59.

63. Банкрутство в Україні: минуле і сьогодення / Б. Грек // Право України. — 2004. — N 6. — С. 24-31.

64. Правове регулювання майнових аспектів діяльності фермерських господарств за новим законодавством України: окремі проблеми / В. Жушман, В. Уркевич // Право України. — 2004. — N 6. — С. 46-50.

65. Визнання права власності на акцію, випущену в документарній формі, та здійснення коригуючих операцій у реєстрі власників іменних цінних паперів / О. Регурецька // Право України. — 2004. — N 9. — С. 85-89.

66. Уточнення складу та змісту установчих документів суб'єктів підприємництва / В. Марков // Право України. — 2004. — N 10. — С. 59-63.

67. Окремі проблеми застосування законодавства про банкрутство / Н. Асєєва // Право України. — 2004. — N 11. — С. 26-29.

68. Правовий механізм захисту інтересів сторін у процедурі банкрутства / Н. Асєєва // Право України. — 2005. — N 9. — С. 37-40.

69. Реорганізація неплатоспроможного підприємства як спосіб відновлення економічної незалежності / Н. Асєєва // Право України. — 2006. — N 7. — С. 59-62.

70. Зміни в законодавстві щодо організаційно-правових форм юридичних осіб / Л. Медведєва, Н. Гончарова // Право України. — 2004. — N 4. — С. 125-131.

71. Аніщук В. Форми правового забезпечення діяльності політичних партій в Україні // Право України. – 2000.- № 2.–С.95.

72. Васильченко В. Спадкування часток учасників господарських товариств та кооперативів: актуальні питання // Право України. – 2000.- № 7.–С.80.

73. Поляков Б. Правове становище кредиторів у процесі банкрутства // Право України. – 2001. - № 7. – С.39.

74. Саніахметова Н. Поняття суб’єктів підприємницької діяльності // Право України. – 2001. - № 9. – С.28.

75. Бірюков О. ЮНСІТРАЛ і транскордонні банкрутства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

76. Винар Л. Правовий режим майна юридичних осіб публічного права // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

77. Гулик А. Право акціонера на участь в управлінні справами акціонерного товариства // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 3

78. Жигалкін І. Про поняття «установа приватного права» // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

79. Зеліско А. Історичні передумови формування непідприємницької природи споживчих товариств // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №6

80. Кубко А. Реалізація публічних інтересів у цивільному праві України: особливості механізму // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 4

81. Лідовець Р. Право участі у товаристві з обмеженою відповідальністю як об’єкт спадкового правовідношення // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №7

82. Мазур Т. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: до питання розширення кола функцій // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 8

83. Щербакова Н. Правовая природа реорганизации хозяйственных обществ // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

84. Ібрагімова Н., Віхров О. До питання про господарсько-правовий статус холдингових компаній // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

85. Похиленко І. Поняття фермерського господарства як організаційно-правової форми суб’єктів малого підприємництва // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 11

86. Кодинець А. Цивільно-правові аспекти реалізації суб’єктивних прав на доменні імена // Підприємництво господарство і право. - 2006. - № 1

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.019 сек.)