Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Література. Нормативні актиЧитайте также:
  1. II. Спеціальна література
  2. X. ЛІТЕРАТУРА
  3. Використана література
  4. Давня українська література
  5. Додаткова література
  6. Додаткова література
  7. Додаткова література

Нормативні акти

1. Конституція України http://rada.gov.ua/

2. Конвенція про права дитини. ООН від 20.11.1996 http://rada.gov.ua/

3. Цивільний кодекс України http://rada.gov.ua/

4. Господарський кодекс України http://rada.gov.ua/

5. Сімейний кодекс України http://rada.gov.ua/

6. Земельний кодекс України вiд 18.12.1990 № 561-XII http://rada.gov.ua/

7. Кодекс України про адміністративні правопорушення вiд 07.12.1984 № 8073- http://rada.gov.ua/

8. Житловий Кодекс Української РСР вiд 30.06.1983 № 5464-X http://rada.gov.ua/

9. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 № 10.12.1948 http://rada.gov.ua/

10. Закону України "Про міжнародне приватне право" N 2709-IV (2709-15) від 23 червня 2005 р. http://rada.gov.ua/

11. Закон України «Про громадянство України» від 18.01.2001 № 2235. http://rada.gov.ua/

12. Закон вiд 22.02.2000 № 1489-III Про психіатричну допомогу http://rada.gov.ua/

13. Закон України «Про захист прав споживачів» від 12.05. 1991 № 1023 http://rada.gov.ua/

14. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 №1775 http://rada.gov.ua/

15. Закон України «Про нотаріат» від 02.09. 1993 № 3425 http://rada.gov.ua/

16. Закон України «Про електронний цифровий підпис» від 22.05.2003 № 825 http://rada.gov.ua/

17. Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 № 1296 http://rada.gov.ua/

18. Закон України «Про пресу та інші засоби масової інформації» 12.06.1990 № 1552 http://rada.gov.ua/

19. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060 http://rada.gov.ua/

20. Закон України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 № 3759

21. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 № 565 http://rada.gov.ua/

22. Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966 http://rada.gov.ua/

23. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 22.05.2003 № 889

24. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 № 280\97 http://rada.gov.ua/

25. Закон України «Основи законодавства про охорону здоров я» від 19.11.1992 №2801 04.11.1986 http://rada.gov.ua/

26. Закон України вiд 24.12.1993 № 3807-XII Про органи реєстрації актів громадянського стану http://rada.gov.ua/

27. Президент України. Указ від 04.12.1996 № 1165\96 Про додаткові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики http://rada.gov.ua/

28. Постанова КМУ від 26.04.1995 р. N 308Про затвердження Порядку видачі приватизаційних паперів неповнолітнім громадянам, громадянам, визнаним у встановленому порядку недієздатними чи обмежено дієздатними, і громадянам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, та порядку їх використання

29. Єдиний державний реєстр судових рішень в Україні. - Режим доступу: http://www.reyestr.court.gov.ua/pls/apex/f?p=200:1:1440438390059619

30. Верховний Суд; Постанова вiд 28.03.1972 № 3 Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним чи недієздатним

Основна література

1. Цивільне право: Підручник: У 2-х ч Ч.2.- К.: Вентурi, 1997.- 480 с.

2. Емельянов В.П. Гражданское право Украины: Практическое пособие: Практическое пособие.- 2-е изд., испр. и доп..- Х.: Консум, 1996.- 236 c

3. Цивільне право України. Частина перша: Підручник.- Х.: Право, 2000.- 368 c

4. Братусь С. Н. Субьекты гражданского права. — М., 1950.

5. Вебере Я. Р. Правосубьектность граждан в советском гражданском ы семейном праве. — Рига, 1976.

6. Цивільне та сімейне право України у запитаннях та відповідях: Навчальний посібник.- Х.: Одіссей, 2002.- 640 c.

7. Практикум по гражданскому праву: В 2-х ч. Ч.1.- М.: Юрист, 1998.- 176 c.

8. Головашевич А. К вопросу о правосубъектности физических лиц // Підприємництво господарство і право. - 2007. - №5

9. Мічурін Є. Обмеження майнових прав фізичних осіб у Давньому Римі // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 2

10. Мічурін Є. Співвідношення обмежень майнових та особистих немайнових прав фізичних осіб // Підприємництво господарство і право. - 2007. - № 10

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)