Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ. Заняття № 10 (4 години)Читайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Заняття № 10 (4 години). Навчальні питання:

1. Поняття, ознаки та значення юридичних осіб.

2. Вчення про юридичні особи.

3. Види юридичних осіб.

4. Способи створення юридичної особи.

5. Цивільна правоздатність та дієздатність юридичної особи. Відмінності загальної та спеціальної правоздатності юридичної особи.

6. Філії та представництва юридичної особи.

7. Відповідальність юридичних осіб.

8. Індивідуалізація юридичної особи.

9. Припинення юридичної особи.

10. Підприємницькі товариства (поняття, види).

Додаткові питання:

1. Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах. Органи внутрішніх справ як юридичні особи публічного права.

2. Момент виникнення цивільної правоздатності. Особисті немайнові та майнові права юридичної особи.

3. Найменування юридичної особи. Місцезнаходження юридичної особи. Інші засоби індивідуалізації.

4. Майно юридичних осіб приватного права.

5. Правосуб’єктність юридичних осіб приватного права.

6. Об’єднання юридичних осіб приватного права.

7. Повне та сингулярне правонаступництво при реорганізації.

8. Порядок перетворення юридичної особи.

9. Підстави для припинення юридичної особи.

10. Банкрутство юридичної особи та його види.

11. Підстави для банкрутства юридичної особи.

12. Способи запобігання банкрутству юридичної особи.

13. Наслідки банкрутства юридичної особи.

14. Задоволення вимог кредиторів при ліквідації юридичних осіб.

15. Задоволення вимог кредиторів при банкрутстві юридичних осіб.

Теми для рефератів:

1. Реорганізація юридичної особи шляхом злиття, приєднання, поділ та перетворення.

2. Підстави та порядок ліквідації юридичної особи. Правові наслідки припинення юридичної особи.

3. Поняття та види господарських товариств.

4. Загальна характеристика непідприємницьких товариств: поняття, види, особливості.

5. Політичні партії як юридичні особи.

6. Професійні спілки як юридичні особи.

7. Загальні положення про виробничий кооператив.

8. Види установчих документів та вимоги до їх змісту.

9. Афілійовані особи.

Формування вмінь: на практичному занятті студент повинен засвоїти питання поняття та види юридичних осіб. Знати способи створення юридичних осіб. Знати про правосуб’єктність юридичної особи. Вміти виділяти характерні риси, які індивідуалізують юридичну особу. Вміти розрізняти види підприємницьких товариств та знати їх особливості.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 51 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)