Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мета і завдання навчальної дисципліниЧитайте также:
  1. II. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
  2. V. ЗАВДАННЯ ДЛЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  3. VIІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  4. VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА
  5. VІ. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
  6. VІІ. Індивідуальне наВЧАЛЬНо-дослідне завдання
  7. VІІ. ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ

 

Нормативна навчальна дисципліна «Підтримання прокурором державного обвинувачення» є обов’язковою складовою магістерської підготовки студентів Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України.

Програмою передбачено вивчення правового статусу прокурора у судовому провадженні, його завдань і повноважень у відправленні правосуддя на сучасному етапі розвитку правової системи.

Впровадження цієї дисципліни у навчальний процес обумовлено реформуванням як органів прокуратури, так і судової влади, імплементацією у вітчизняне законодавство норм міжнародного права та процесу, суттєвою зміною статусу прокурора у його обвинувальній діяльності в суді.

Метою нормативної навчальної дисципліни «Підтримання прокурором державного обвинувачення» є надання студентам – майбутнім магістрам права – системних знань і практичних навичок зі здійснення прокурором процесуальної діяльності, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Завдання навчальної дисципліни – поєднати та узгодити раніше одержані теоретичні знання з практикою процесуальної діяльності прокурора в суді, надати майбутнім прокурорським працівникам більш ґрунтовні та предметні знання щодо повноважень прокурора у різних стадіях судового провадження, практичних навичок у цій галузі, визначення проблемних питань застосування матеріального права та шляхів їх вирішення, оволодіння тактичними прийомами обвинувальної діяльності та методикою їх здійснення.

Під час вивчення навчальної дисципліни розглядається роль прокурора на кожній стадії судового провадження: у першій інстанції, провадженні з перегляду судових рішень в апеляційному, касаційному порядку, Верховним Судом України, а також за нововиявленими обставинами. Зокрема пропонується методика підготовки свідків сторони обвинувачення до допиту у суді та тактика їх допиту, а також подання прокурором інших доказів у судовому засіданні. Визначаються особливості участі прокурора у судовому розгляді кримінальних проваджень про звільнення осіб від кримінальної відповідальності, застосування примусових заходів медичного характеру, кримінальні проступки, а також на підставі угод. Аналізуються повноваження прокурора зі зміни обвинувачення в суді, висунення додаткового обвинувачення, відмови від підтримання державного обвинувачення. Звертається увага на ключові моменти новітнього процесуального законодавства, яке визначає повноваження прокурора на кожній стадії.

Приділено увагу особливостям підтримання державного обвинувачення в окремих категоріях кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення у сфері: службової діяльності; торгівлі людьми тощо. Навчальна дисципліна викладається у формі лекційних, семінарських, практичних занять, ділових ігор, самостійної роботи.

Рейтинг-контроль здійснюється викладачами у процесі проведення занять усіх видів і завершується іспитом.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)