Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

УДК 343.139.2НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Кафедра підтримання державного обвинувачення

ПІДТРИМАННЯ ПРОКУРОРОМ

ДЕРЖАВНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

Навчально-методичний комплекс для студентів

Магістратури денної форми навчання

Київ

УДК 343.139.2

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № від вересня2013 року).

Підтримання прокурором державного обвинувачення: навчально-методичний комплекс для студентів магістратури денної форми навчання / уклад.: М.С. Туркот, І.М. Козьяков, С.С. Мірошниченко, І.В. Вернідубов, А.М. Орлеан, Л.А. Хруслова, В.Ф. Гаєвий, В.В. Севрюков, Н.В. Лісова, Н.М. Ленчевська, Л.Б. Коваленко. – К.: Національна академія прокуратури України, 2013. – 60 с.

Рецензенти:

Мироненко Т.Є. – директор Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України, к.ю.н., старший радник юстиції;

Микитенко О.П. – перший заступник начальника Головного управління організації участі прокурорів у кримінальному провадженні в суді Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції.

 

Укладачі:

Туркот М.С. – тема 1.1, Козьяков І.М. – тема 3.3, Мірошниченко С.С. - тема 4.1, Вернидубов І.В. – тема 1.5, Орлеан А.М. – теми 2.2, 4.2, Хруслова Л.А. – теми 1.3, 1.7, 3.3, Гаєвий В.Ф. – теми 2.4, 3.1, 3.2, Севрюков В.В. – тема 1.2, Ленчевська Н.М. – тема 3.4, Лісова Н.В. – тема1.6, Коваленко Л.Б. – теми 1.4, 2.1.

 

Відповідальний за випуск:

Туркот М.С. – завідувач кафедри підтримання державного обвинувачення Національної академії прокуратури України, старший радник юстиції, кандидат юридичних наук.

 

 

© Національна академія прокуратури України, 2013

ЗМІСТ


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.011 сек.)