Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Повноваження прокурора із зміни обвинувачення, висунення додаткового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.Читайте также:
  1. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
  2. Види форм державного (політичного) режиму
  3. Відповідно до списку 5.1 ОКХ) з дитячої терапевтичної стоматології до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту по стоматології у 2004/2005 навчальному році.
  4. Державного управління.
  5. Для яких суб’єктів аграрних відносин укладення державного контракту на поставку с/г продукції є обов’язковим?
  6. до комплексного державного екзамену 1 страница
  7. Договір страхування: поняття, юридичні ознаки, істотні умови, форма та зміст. Підстави відмови страховика від здійснення страхової виплати.

План лекції (2 акад. год.)

1. Повноваження прокурора щодо зміни обвинувачення в суді.

2. Повноваження прокурора щодо висунення додаткового обвинувачення.

3. Структура і зміст процесуальних документів прокурора при зміні та висуненні додаткового обвинувачення.

4. Правові підстави і процесуальний порядок відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення.

 

План семінарського заняття (2 акад. год.)

1. Повноваження прокурора щодо зміни обвинувачення в суді.

2. Повноваження прокурора щодо висунення додаткового обвинувачення.

3. Правові підстави і процесуальний порядок відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення.

4. Структура і зміст процесуальних документів прокурора при зміні та висуненні додаткового обвинувачення, а також відмові від підтримання державного обвинувачення.

Завдання для практичного заняття (2 акад. год.)

Складання проекту нового обвинувального акту в зв’язку зі зміною обвинувачення відповідно до заданої викладачем фабули кримінального провадження.

Список рекомендованих джерел:

1. Конституція України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 12 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

2. Кримінальний процесуальний кодекс України: [Текст]: офіц. текст: за станом на 13 квітня 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua//

3. Про прокуратуру [Текст]: закон України: офіц. текст: за станом на 19 листопада 2012 року / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до сайту: http://zakon.www.rada.gov.ua//

4. Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні [Текст]: наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4гн [Електронний ресурс] / Генеральна прокуратура України; офіційний веб-сайт. – Режим доступу до сайту: http://www.gp.gov.ua//.

5. Про практику застосування судами законодавства, яким передбачені права потерпілих від злочинів [Текст]: постанова Пленуму Верховного Суду України від 2 липня 2004 року № 13 / Офіційний веб-сайт Верховного Суду України: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.scourt.gov.ua//

6. Підтримання прокурором державного обвинувачення / Л.Р. Грицаєнко (кер. авт кол.); Г.П. Середа, М.К. Якимчук (та інші); за заг. ред. Г.П. Середи. – К.: Юридична думка, 2010. – 656 с.

7. Кримінальний процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар: у 2 т. / Є.М. Блажівський, Ю.М. Грошевий, Ю.М. Дьомін та ін.; за заг. ред. В.Я. Тація, В.П. Пшонки, А.В. Портнова. – Т. 2. – Х.: Право, 2012. – 664 с.

8. Пономарьова Н.В. Практика реалізації повноважень прокурора зі зміни обвинувачення у судовому розгляді кримінальної справи / Н.В. Пономарьова // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 2. – С. 96–102.

9. Пономарьова Н.В. Зміна обвинувачення та відмова від нього у кримінальному процесі України / Н.В. Пономарьова, Г.О. Ганова, І.Є. Мезенцева, В.Б. Сегедін. – К.: Національна академія прокуратури України, 2010. – 56 с.

Тема 1.6


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)