Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Про звільнення особи від кримінальної відповідальностіЧитайте также:
  1. III. ОКАЗАНИЕ АКУШЕРСКОГО ПОСОБИЯ В РОДАХ ПРИ ГОЛОВНОМ ПРЕДЛЕЖАНИИ
  2. АКУШЕРСКОЕ ПОСОБИЕ В РОДАХ
  3. Альтернативні способи вирішення спорів
  4. Аналіз сучасних наукових досліджень діагностики професійних деструкцій особистості
  5. Базовые учебники и учебные пособия
  6. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
  7. Види юридичної відповідальності залежно від галузевої структури права

Звільнення від кримінальної відповідальності як альтернативна реакція держави на вчинення злочину, прощення державою особи, яка вчинила злочин, за наявності підстав, викладених в зазначених нормах Кримінального кодексу України. Співвідношення понять: кримінальна відповідальність, звільнення від кримінальної відповідальності, звільнення від покарання. Загальна характеристика норм про таке звільнення: загальні і спеціальні, обов’язкові і необов’язкові, дискреційні й імперативні. Загальні та спеціальні підстави звільнення осіб від кримінальної відповідальності: посткримінальна поведінка особи та настання певних умов; спеціальні підстави, викладені в главах ІХ, ХV Загальної частини та конкретних складах злочинів Особливої частини Кримінального кодексу України. Порядок здійснення досудового розслідування та судового провадження. Зміст клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності та ухвали суду про закриття кримінального провадження. Відмова суду в задоволенні клопотання. Підстави та порядок оскарження такої ухвали в апеляційному та касаційному провадженнях, до Верховного Суду України та за нововиявленими обставинами. Порядок відновлення провадження при відмові трудового колективу від поручительства.

 

Тема 2.4


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)