Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Повноваження прокурора із зміни обвинувачення, висунення додаткового обвинувачення та відмови від підтримання державного обвинувачення.Читайте также:
  1. Види органів держави. Поділ влади як принцип організації роботи державного апарату
  2. Види форм державного (політичного) режиму
  3. Відповідно до списку 5.1 ОКХ) з дитячої терапевтичної стоматології до комплексного практично-орієнтованого державного іспиту по стоматології у 2004/2005 навчальному році.
  4. Державного управління.
  5. Для яких суб’єктів аграрних відносин укладення державного контракту на поставку с/г продукції є обов’язковим?
  6. до комплексного державного екзамену 1 страница
  7. Договір страхування: поняття, юридичні ознаки, істотні умови, форма та зміст. Підстави відмови страховика від здійснення страхової виплати.

Поняття меж судового розгляду кримінального провадження. Реалізація прокурором в суді права змінити або висунути додаткове обвинувачення. Правові підстави і процесуальний порядок відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення.

Структура і зміст процесуальних документів, які повинен скласти прокурор у випадку прийняття таких рішень.

Процедура судового розгляду у разі зміни або висунення прокурором додаткового обвинувачення, відмови від підтримання державного обвинувачення. Забезпечення судом додержання прав потерпілого та сторони захисту.

 

Тема 1.6

Участь прокурора у суді присяжних

Поняття суду присяжних. Правовий статус присяжного за Законом України „Про судоустрій і статус суддів”. Правові підстави здійснення судом присяжних кримінального провадження. Порядок формування списків присяжних, виклик присяжних до суду та їх відбір. Участь прокурора у відборі. Недопустимість незаконного впливу на присяжного. Особливості процесуального порядку здійснення кримінального провадження судом присяжних. Участь прокурора у судовому розгляді кримінального провадження судом присяжних. Особливості процесу доказування в суді присяжних. Особливості складання та проголошення прокурором обвинувальної промови в суді присяжних. Порядок наради і голосування в суді присяжних.

Тема 1.7


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 106 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)