Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виконавські завдання освоєння творів великої форми.

Читайте также:
  1. Аналіз дитячих творів.
  2. Будь-яке повторне публічне сповіщення в ефірі чи по проводах уже переданих в ефір творів, якщо воно
  3. Варіанти завдання вихідного параметру виконавчого механізму виходу
  4. Визначити завдання бухгалтерського обліку.
  5. Додаткове завдання.
  6. Домашнє завдання

Праця над творами великої форми передбачає наявність у студента відповідних знань та вмінь узагальнити власні виконавські навички. Великі твори мають складнішу форму музичної побудови, основою якої є драматичні колізії.

Особливості роботи над творами великої форми визначаються саме формою таких творів і пов’язаним з нею змістом. Тому при опануванні сонатного циклу, рондо або варіацій важливо прищепити молодому музиканту вміння чітко уявляти їх форму та її роль у драматургії твору.

Так, будь-яке сонатне алегро потребує вміння поєднати у виконанні експозиції багатогранність з відносною завершеністю цього розділу. Студент повинен також знати, що динамізм сонатного алегро особливо яскраво розкривається у розробці, де теми експозиції або видозмінюються, або виокремлюються їх уривки для динамічного музичного розвитку.

Важливим є також звернення уваги студента на виразні особливості переходу до репризи твору, що має, як правило, велике смислове навантаження.

У репризі навіть у випадку незначних змін експозиційного матеріалу (фактурних, динамічних) сприйняття студентом тем цього розділу потрібно спрямувати на той характер їх звучання, що є результатом взаємодії експозиції та розробки.

Охоплення форми такого циклічного музичного твору як багато частинна соната неможливе поза здатністю виконавця відчути форму окремих її частин. Для опанування ж художньою цілісністю даного циклу важливим є виявлення, з одного боку, загального його образного задуму, з іншого – смислу кожної частини задля відчуття виконавцем потреби у продовженні однієї з них іншою.

 

Основні виконавські завдання освоєння творів великої форми

1. Необхідність охоплення цілого і пов’язані з цим труднощі.

2. Логічність та конструктивність побудови сонатної форми.

3. «Динамізм» - глибокі внутрішні контрасти, відображення в контрастних темах різних емоційних станів.

4. Вироблення вміння переключатися з одного емоційного тонусу на інший.

5. Вміння вибирати потрібний темп.

6. Максимальна образно-емоційна індивідуалізація тем сонати і мінімальна можливість варіювання темпів.

7. Точний розбір нотного тексту в усіх його дрібних деталях. Усвідомлення художнього значення авторських ліг, пауз, штрихів, динамічних і темпових вказівок.

8. Оволодіння прийомами виконання швидких пасажів legato, non legato.

9. Виразно-смислові функції паузи.

10.Особливості педалізації.

11.Доцільність ознайомлення учня зі всім циклом.


Дата добавления: 2015-07-24; просмотров: 359 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Зміст,мета,завдання і логіка курсу | Шляхи реалізації стильового підходу в класі гри на музінструменті. | Виконавське опанування його художньої цілісності. | Основні напрямки роботи над інструментальним поліфонічним твором. | Основні принципи роботи над кантиленними творами | Підготовка майбутнього інструменталіста-виконавця до концертних виступів | Гра перед уявною аудиторією. | Емоційний компонент ОКС. | Внутрішній слух | Шляхи і способи розвитку музичної пам'яті в класі гри на музінструменті. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Схема виконавсько-педагогічного аналізу фуги| Основні принципи роботи над сонатною формою

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.023 сек.)