Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Оцінка точності результатів спостережень.

Читайте также:
  1. Аналіз результатів проведеного дослідження
  2. Бальна оцінка стану контактної мережі
  3. Бальна оцінка стану контактної мережі
  4. Безпека виконуваних робіт суттєво залежить від дохідливості, швидкості та точності сприйняття
  5. Безпека життєдіяльності та психічне здоров'я за самооцінками молоді
  6. Безпека життєдіяльності та фізичне здоров'я молоді України: окремі показники та самооцінка
  7. Визнання і оцінка нематеріальних активів.

На кінцевому етапі обробки даних спостереження обраховуємо помилки положення пунктів. Загальна середня квадратична помилка визначення положення пунктів обчислюється за формулою:

М= ,

де mx і my – помилки визначення координат, які відповідно дорівнюють

mx= ; my= ,

де N – кількість вимірів всіх векторів мережі;

Р – кількість точок, що визначаємо.

Результати обчислення наведенні в таблиці 5.5.

 

Таблиця 5.8 Обчислення загальної с. к. п визначення положення пунктів.

 

N п/п Назва точки vx, м vy м vxvx vyvy
0.0431 0.0167 0.001858 0.000279
0.0375 0.0158 0.001406 0.000250
0.0239 0.0228 0.000571 0.000520
0.0020 0.0102 0.000004 0.000104
0.0245 0.0631 0.000600 0.003981
0.0273 0.0523 0.000745 0.002735
0.0307 0.0306 0.000942 0.000936
0.0357 0.0365 0.001274 0.001332
0.0530 0.0335 0.002809 0.001122
0.0320 0.0220 0.001024 0.000484
0.0198 0.0023 0.000392 0.000053
0.0013 0.0163 0.000002 0.000266
0.0133 0.0051 0.000177 0.000026
0.0203 0.0079 0.000412 0.000062
0.0321 0.0533 0.001030 0.002841
0.1011 0.0588 0.010221 0.003457
0.0114 0.0278 0.000130 0.000773
0.0108 0.0190 0.000117 0.000361
0.0176 0.0178 0.000310 0.000317
0.0573 0.0335 0.003283 0.001122
0.0307 0.0154 0.000942 0.000237
0.0160 0.0205 0.000256 0.000420
0.0246 0.0430 0.000605 0.001849
0.0152 0.0519 0.000231 0.002693
0.0161 0.0366 0.000259 0.001340
NT13 0.0415 0.0610 0.001722 0.003721

[vxvx]=0.031642 [vyvy]=0.032305

Тоді середня квадратична помилка визначення координат буде дорівнювати:

Мx= = 0.027 м ; Мy= = 0.028 м .

Загальна середня квадратична помилка визначення положення пунктів буде рівною:

М заг= = 0,039 м .

Отже, з результатів остаточної оцінки точності, можна зробити висновок, що пункти даної GPS мережі згущення визначенні з достатньою точністю, тобто дана мережа відповідає всім вимогам.

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 181 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Глава II. Аварийно-спасательные службы | Глава III. Спасатели и их статус | Глава IV. Заключительные положения | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№15 | Проведення GPSспостережень на об’єкті. Склад бригад та її оснащення. | Польові журнали. Звіт про проведення спостережень. | Перенесення результатів спостереження в ПК та попередня їх обробка. Отримані результати. | Забезпечення безпеки при рекогностуванні маршрутів руху. | Пожежна профілактика |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Каталог умовних координат пунктів.| Підготовчі роботи перед виїздом в поле.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)