Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Польові журнали. Звіт про проведення спостережень.

Читайте также:
  1. VII. Організація і проведення конкурсу
  2. Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії
  3. Аналіз прийняття рішення про проведення рекламної кампанії
  4. Аналіз різних видів меню та дотримання вимог щодо його складання і оформлення. Участь у прийманні й оформленні замовлення на обслуговування бенкетів, організація їх проведення.
  5. Атестація робочих місць за умовами праці, мета та зміст, порядок проведення
  6. для проведення контрольних модульних робіт №3
  7. Для проведення підсумкового контролю знань

Під час виконання геодезичної зйомки на кожному пункті заповнюють формуляри спостережень. Його заповнюють детально для забезпечення однорідності даних про положення пункту і планування GPS спостережень. Це також допомагає при повторних спостереженнях на пункті. Необхідно вказати назву пункту, ідентифікатор і номер пункту. Вказують також місто, країну і детальну адресу пункту по можливості, організацію і ким складений формуляр.

Також цей формуляр повинен містити наступну інформацію:

· Приблизні геодезичні координати;

· Зміщення часу від UTC;

· Належність території пункту;

· Існуючі геодезичні зв’язки;

· Список геодезичних марок на пункті;

· Інформація про вимірювання на пункті;

· Доступ до пункту;

· Умови на пункті;

· Електроживлення;

· Рекомендації по обладнанню;

· Зв’язок;

· Несприятливі умови;

· Інші контакти на пункті;

· Абрис пункту.

Після спостережень, кожного дня, складають протокол GPS спостережень на протязі дня. Цей протокол заповнюють для кожної сесії, а також після відключення живлення.

Приклад заповнення формуляру спостереження на пункті наведений в табл. 5.1, а протоколу в табл. 5.2.

Кінцевий звіт про виконання геодезичної зйомки повинен бути таким, щоб інша особа змогла відновити всі обчислення, дістаючи результати, подібні до отриманих. Цей звіт служить перевіркою геодезичної зйомки.

Перш за все, в звіті вказують розташування та опис місця геодезичних робіт. Рекомендується використовувати загальну карту, на якій вказано це розташування.

Дальше потрібно вказати мету та вимоги геодезичної зйомки. Повинні також бути вказані ті інструкції, яких дотримувалися при виконані робіт.

Наступним кроком є опис типу закріплення. Спеціально слід зазначити використані підземні, а також поверхневі марки. Пояснюють, які існуючі репери шукали і які були знайдені. Для реперів, які не були знайдені, потрібно дати час, який витрачено на їх пошук. Здійснюють перелік усіх контрольних точок, які були знайдені, і які використовувалися.

Також потрібно описати устаткування, яке використовувалося. Здійснюють перелік як

GPS – устаткування, так і звичайного устаткування з вказаними серійними номерами. Необхідно дати пояснення, як були перевірені прилади.

У звіті описують схеми обчислень, включаючи номер версії використаного програмного пакету та застосування методики зрівноваження. Вказують супутники, які спостерігалися протягом кожної сесії. Крім цього, слід зазначити коефіцієнти якості для кожної лінії. Корисне також включення скорочених даних про кожен вектор.

Також додають обчислення координат усіх ексцентричних точок. Для точок із плановими координатами повинні бути зроблені ескізи та наведені результати безпосереднього обчислення.

Обов’язково вказують усі виявленні проблеми. Збої в роботі устаткування слід подати в переліку. Потрібно зазначити підвищену сонячну активність, додаткове відбиття та інші фактори, що впливають на геодезичну зйомку.Наводять наступні дані:

1. перелік замкнених петель;

2. розклад спостережень;

3. статичні характеристики векторів;

4. вільне МНК – врівноваження;

5. частина фіксованого врівноваження;

6. перелік вирівняних місцеположень та планових координат;

7. статичні характеристики проекту;

8. копії формулярів спостереження на пунктах;

9. перелік збоїв устаткування;

10. ескіз проекту, на якому вказано усі точки та опорні пункти із зазначеними назвами, масштабу та сіткою координат.

Також додають копії оригінальних спостережень або тих же спостережень в, перетворених до формату RINEX.

Якщо геодезичну зйомку виконано і відповідно задокументовано, то це забезпечує вагомий внесок у справу. Часто дані можуть бути використані пізніше іншими особами для того, щоб вивчити певне явище, або робота може бути включена в більші проекти.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 255 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Глава II. Аварийно-спасательные службы | Глава III. Спасатели и их статус | Глава IV. Заключительные положения | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№15 | Каталог умовних координат пунктів. | Оцінка точності результатів спостережень. | Підготовчі роботи перед виїздом в поле. | Забезпечення безпеки при рекогностуванні маршрутів руху. | Пожежна профілактика |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Проведення GPSспостережень на об’єкті. Склад бригад та її оснащення.| Перенесення результатів спостереження в ПК та попередня їх обробка. Отримані результати.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)