Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Перенесення результатів спостереження в ПК та попередня їх обробка. Отримані результати.

Читайте также:
  1. Аналіз результатів проведеного дослідження
  2. Затвердження річних результатів діяльності товариства, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків
  3. Облік доходів та витрат підприємства, формування фінансових результатів.
  4. Облік фінансових результатів
  5. Облік фінансових результатів малих підприємств
  6. Обробка отриманих результатів.
  7. Обробка результатів вимірювань

 

На практиці для обробки даних використовувалася програма GPSurvey. Для переписування даних спостережень з приймачів серії 4000 на комп’ютер використовували програму win4000.exe.

Для переписування даних потрібно вставити штекер кабеля із 5-піновим розняттям в порт 1, а з іншого боку кабель вставляється в послідовний порт комп’ютера. Для переписування даних необхідно встановити однакові параметри на приймачі та в середовищі програми win4000.exe.

Запустивши програму win4000. виділяємо сесії, які необхідно переписати, за допомогою клавіші ENTER aбо F9 щоб виділити всі сесії. Потім вказуємо каталог на диску комп’ютера, в який будуть переписані дані. Для цього потрібно натиснути клавішу F2. Для переписування даних натискаємо F10, а потім будь – яку клавішу.

Запустивши програму GPSurvey 2.0 на екрані з’явиться меню. З меню Project вибираємо опцію New, для створення нового проекту. З’явиться меню в якому вписуємо назву проекту, ім’я виконавця, загальну інформацію про проект. Далі завантажуємо дані в проект в опції Load. Для завантаження даних з розширенням .dat виберемо опцію From DAT File.

Ми завантажили дані в проект. Тепер потрібно завантажити дані із проекту в середовище програми WAVE. Виберемо опцію Baselines із меню Process. Для того щоб відредагувати значення висоти, типу антени та назву пункту, виберемо опцію Occupation із меню Edit. З’явиться діалогове вікно. Виберемо пункт для редагування та натиснемо Edit. З’явиться вікно в якому можна змінити назву пункту, висоту та тип антени. Після цього необхідно задати початкові умови для обчислень. Для цього виберемо опцію Setup… із меню Process. Після того, як встановлено всі параметри, затверджуємо їх клавішами ОК. Щоб розпочати обчислення векторів, необхідно вибрати із меню Process опцію Start. Після цього записуємо дані вибравши опцію Save із меню File. З’явиться вікно, в якому знімемо мітку з рядка Replace duplicate baselines, для того щоб записати всі вектори. Тепер результати обчислень передані в базу даних програми TRIMNET Plus.

В результаті попередньої обробки ЕОМ видасть схему мережі, а також одержимо значення векторів мережі. Результати попередньої обробки наведені в таблиці 5.3 і 5.4. В таблиці 5.3 наведені наступні дані: назви вихідних пунктів; назви пунктів що визначалися відносно вихідних пунктів; тип іоносфери; похила відстань між вихідним пунктом і тим що визначається. В таблиці 5.4 наведені наступні дані: тип поправки; назву вихідного пункт; назву пункт що визначається; значення поправок в азимут нормального перерізу, в різницю висот пунктів і в довжини ліній перед трансформацією і після.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 199 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Глава II. Аварийно-спасательные службы | Глава III. Спасатели и их статус | Глава IV. Заключительные положения | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№15 | Проведення GPSспостережень на об’єкті. Склад бригад та її оснащення. | Оцінка точності результатів спостережень. | Підготовчі роботи перед виїздом в поле. | Забезпечення безпеки при рекогностуванні маршрутів руху. | Пожежна профілактика |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Польові журнали. Звіт про проведення спостережень.| Каталог умовних координат пунктів.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.004 сек.)