Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Каталог умовних координат пунктів.

Читайте также:
  1. Бейне координаттары
  2. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ТОЧЕК ДИАГОНАЛЬНОГО (РАЗОМКНУТОГО) ТЕОДОЛИТНОГО ХОДА
  3. Визначення координат опорних точок в системі координат станка.
  4. ВИЗНАЧЕННЯ ПО КАРТІ КООРДИНАТ ТОЧОК МІСЦЕВОСТІ
  5. Выбор масштаба и определение координат основных точек
  6. Вычисление приближенных прямоугольных координат
  7. Географические координаты

Врівноваження отриманих результатів виконується програмою TRIMNET. Для входу в цю програму вибираємо опцію Network із меню Adjust. Пакет програм TRIMNET Plus складається з: модуль GPS мережі; модуль наземних спостережень; модуль зрівнювання мережі; модуль геоїда; зв’язок з базою даних; загальна інформація про програму; вийти в програму створення проекту.

Для аналізу мережі векторів запустимо модуль GPS мережі. Зя’виться меню яке дає можливість виконати наступні операції: побудувати мережу із файлів, що є в каталозі Trimvec; переглянути вміст каталогу Trimvec; переглянути вектори; аналіз мережі; редагування мережі; зрівнювання мережі; запис мережі на диск; перегляд карти GPS векторів; перегляд Trimvec файла. Вільно статус, що з’являється також при цьому , містить наступну інформацію: назву мережі; опорний еліпсоїд; кількість розв’язків; кількість векторів; кількість унікальних векторів; кількість пунктів.

Для аналізу якості мережі вибираємо опцію Summarize Network. З’явиться меню, що містить наступну інформацію: короткий список назв сесій; довгий список назв сесій; короткий список назв пунктів; пункти з однаковими назвами; надлишкові вектори; нев’язки фігур в мережі; непрочитані копії Trimvec файлів; непрочитані погані Trimvec файли.

Для редагування мережі виберемо опцію Edit Network, з меню GPS network MODULE.

Після того, як в мережі виправлено всі помилки, її передають в модуль зрівнювання мережі. Для цього вибираємо опцію Network Adjustment із головного меню GPS. Після цього з’явиться головне модуля урівнювання мережі. У ньому міститься: перегляд; меню урівнювання; зміна системи координат; зміна опорного еліпсоїда; утиліти обчислень; зв’язок з базою даних; запис мережі на диск; модуль GPS мережі; модуль наземних спостережень. У цьому модулі є можливість спроектувати мережу в проекцію Гауса – Крюгера та за допомогою координат пунктів ДГМ визначити координати пунктів у місцевій системі координат. Для урівнювання вибираємо опцію Datum Definition, з’явиться меню, з якого виберемо опцію Change Datum, для зміни опорного еліпсоїда. З’явиться меню з якого вибираємо еліпсоїд Красовського. Після цього вибираємо опцію Change Coordinate Sustem, для того, щоб спроектувати мережу в проекцію Гауса – Крюгера. З меню, яке з’являється при цьому, вибираємо трансверсальну проекцію Меркатора. Ввівши потрібні всі опції, натискаємо Enter, з’явиться вікно в якому підтверджуємо запис проекції в бібліотеку проекції систем. Після повторного натиснення клавіші Enter, з’явиться вікно в якому міститься: назва пунктів; геодезичні координати; координати в проекції Гауса – Крюгера; масштаб та зближення меридіанів.

Точність цих координат в абсолютному відношенні становить приблизно +- 50 метрів. Для того, щоб обчислити координати визначуваних пунктів цієї мережі з точністю +_ 10 сантиметрів, потрібно мати мінімум два твердих пункти в цій мережі. Тоді за допомогою цих пунктів можна перемістити дану мережу в місце задане цими вихідними пунктами і одночасно також задати її правильну орієнтацію за азимутом.За допомогою вихідних пунктів також урівнюють мережу. Вибираємо опцію Adjustment Menu, з меню Network Adjustment. З’явиться меню, з якого вибираємо Coordinate Fix Status, для фіксування координат відомих пунктів. Зафіксувавши координати натиснемо Enter.

Щоб урівняти дану мережу, виберемо опцію Adjust Network, із меню Adjustment Menu і натиснемо клавішу Enter. Програма TRIMNET розпочне урівнювати мережу. В результаті врівноваження ЕОМ видасть результати врівноваження координат, каталог умовних координат, кінцеві результати врівноваження вимірів. Результати врівноваження наведені в таблиці 5.5 та 5.6. В таблиці 5.5 наведено: типи поправок; назви пар пунктів для яких виконано відповідні врівноваження; азимут відповідних ліній перед врівноваженням і після, та його поправка; різниця висот пунктів перед врівноваженням і після, та поправка в цю різницю; довжини ліній та їх поправки перед і після врівноваження. В таблиці 5.6 наведено результати врівноваження координат пунктів, тобто: старі координати, поправки в координати та нові координати. Каталог координат показаний в таблиці 5.7.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 217 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Глава II. Аварийно-спасательные службы | Глава III. Спасатели и их статус | Глава IV. Заключительные положения | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№15 | Проведення GPSспостережень на об’єкті. Склад бригад та її оснащення. | Польові журнали. Звіт про проведення спостережень. | Підготовчі роботи перед виїздом в поле. | Забезпечення безпеки при рекогностуванні маршрутів руху. | Пожежна профілактика |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перенесення результатів спостереження в ПК та попередня їх обробка. Отримані результати.| Оцінка точності результатів спостережень.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)