Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Підготовчі роботи перед виїздом в поле.

Читайте также:
  1. CПОСОБЫ ПЕРЕДАЧИ ПАРАМЕТРОВ
  2. Facilities for transportсредства передвижения; facilities for studies
  3. III. Переведите следующие предложения, постарайтесь точно передать значение модальных глаголов.
  4. Mar. А может, они передумают?
  5. SCSI ( Small Computer System Interface ) - стандарт застосовується в серверах, де необхідна підвищена швидкість передачі даних.
  6. Автоматизовані робочі місця як засіб автоматизації роботи маркетологів
  7. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ

Узгодження термінів виконання робіт виконується під керівництвом керівника партії і затверджується в технологічній схемі виробництва. Рух бригади за маршрутами чи переходами повинен бути організований і здійснюватись під керівництвом керівника бригади. Маршрути повинні відповідати затвердженій схемі виконання робіт або повинні бути узгоджені з керівником партії. Умови і порядок пересування повинні бути доведені до всіх членів бригад. Переходи і пересування повинні здійснюватись тільки в денний час. Роботи в маршрутах повинні закінчуватись з таким розрахунком, щоб всі робітники могли повернутись в табір до настання темноти.

Відхилення від маршрутів можуть виконуватись тільки під особисту відповідальність керівника партії.

У відповідності з п.1.3.3 “Правил техніки безпеки на топографо-геодезичних роботах” всі робітники, які направляються на роботу в експедиційні умови, підлягають медичному огляду для встановлення їх придатності до польових робіт, які їм треба виконувати в конкретних фізико-географічних умовах.

Приймання на роботу в топографо-геодезичні організації на польові роботи людей, які не досягли 16-ти років – забороняється. Працівники повинні мати спеціальну технічну підготовку, пройти навчання з безпеки праці, здати іспити.

Керуючись п.1.3 ПТБ-88, з працівниками, які виконують роботи, проводиться відповідний інструктаж про майбутні умови роботи і правила трудового розпорядку.

До виконання топографо-геодезичних робіт допускаються особи, які пройшли вивчення безпеки праці і інструктаж по виконанню робіт. Результати інструктажу заносяться в спеціальний журнал згідно з п.13.16. ПТБ-88.

Керівник бригади повинен повторити навчання робітників правилам безпеки праці в випадках:

· Отримання в процесі виробництва нового технічного забезпечення і впровадження нових робіт;

· Виявлення грубих порушень техніки безпеки.

Всі робітники повинні мати навики і знання по наданню першої медичної допомоги.

Набір медикаментів для експедиційних умов повинен вкладатися в аптечки і видаватися кожній бригаді зі списком медикаментів та вказівкою доз, що використовуються. Для індивідуального користування робітникам польових підрозділів повинні видаватись спеціально укомплектовані пакети, або сумки першої допомоги, котрі можуть бути використанні у випадку необхідності.

Згідно з п.1.1 ПТБ – 88 людині яка отримала травму, або захворіла на виробництві повинна бути надана перша медична допомога на місці до прибуття лікаря, або відправлення до лікарні.

Роботи проводяться в літній період, згідно ПТБ-88 п.18.5 під сонячним промінням необхідно працювати з покритою головою. В найбільш жаркі години дня слід одягати затемнені окуляри.

Невиконання охорони праці і техніки безпеки може привести до травмування працівників під час піднімання на гору і на сигнали і піраміди.

Невиконання вимог щодо використання модуля для роботи в приміщенні може привести до ураження струмом.

Неправильний вибір місця для вогнища може привести до пожежі.

Живлення приймача не представляє небезпеки. Вага приймачів є невеликою.

Всі працівники повинні бути забезпечені відповідним спецодягом і спецвзуттям.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 204 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Глава II. Аварийно-спасательные службы | Глава III. Спасатели и их статус | Глава IV. Заключительные положения | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№15 | Проведення GPSспостережень на об’єкті. Склад бригад та її оснащення. | Польові журнали. Звіт про проведення спостережень. | Перенесення результатів спостереження в ПК та попередня їх обробка. Отримані результати. | Каталог умовних координат пунктів. | Пожежна профілактика |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Оцінка точності результатів спостережень.| Забезпечення безпеки при рекогностуванні маршрутів руху.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)