Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проведення GPSспостережень на об’єкті. Склад бригад та її оснащення.

Читайте также:
  1. III. Особенности режима рабочего времени локомотивных и кондукторских бригад
  2. V складова
  3. VI складова
  4. VII. Організація і проведення конкурсу
  5. А) гранулометричний склад
  6. Акт введення в господарський оборот об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 2
  7. Акт вибуття (ліквідації) об'єкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів № 20.

Польові і камеральні роботи на об’єкті.

 

Складання робочого плану проведенняGPS – спостережень на об’єкті.

 

Для проведення GPS – спостережень на об’єкті необхідно скласти робочий план. В цьому плані планують сесії проведення спостережень. Сесія – це період часу, коли всі приймачі, які працюють на об’єкті, ввімкнені і виконують спостереження. Тривалість сесії повинна забезпечувати відповідну точність. Чим триваліша сесія, тим вища точність визначення положення пункту. Час перерви між сесіями повинен забезпечити переїзд до іншого пункту і встановлення комплекту приймача на пункті.

План проведення спостережень складався для трьох приймачів. Спостереження починалися з вихідних пунктів Птахово, Стритів і Ліговець.

План проведення GPS – спостережень наведений в таблиці 5.1 і 5.1а.

 

Таблиця 5.1 План проведення спостережень для створення

геодезичної мережі 4-го класу

 

Назва сесії A B C
Ліговець Стритів Птахово
Ліговець Стритів Рибаків
Кригово Стритів Птахово

 

Таблиця 5.1а План проведення спостережень для створення геодезичної мережі 1-го розряду.

Назва сесії Приймачі
А В С
Ліговець Стритів
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ліговець Стритів
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
Ліговець Птахово NT13
   
   
   
   

 

Після того, як складений план проведення спостережень, кожна бригада отримує призначення на пункти, де потрібно виконати спостереження під час визначених сесій.

Також для проведення спостережень необхідно встановити дату, тривалість спостережень і час початку і кінця сесії. Є чотири фактори, які визначають тривалість певних спостережень:

1. довжина бази;

2. кількість видимих супутників;

3. розташування супутників;

4. SNR сигнал, прийнятого із супутника.

Сесія повинна бути достатньо тривалою, щоб гарантувати потрібну точність. Час між сесіями повинен бути достатнім для того, щоб перевезти устаткування на інший пункт та встановити його на цьому пункті. Ці дані наведені в таблиці 5.2 і 5.2а.

 

Таблиця 5.2 Час проведення спостережень для створення мережі 4-го класу.

 

Назва сесії Дата проведення Тривалість сесії Час початку і закінчення
1.08.14 900-1045
1.08. 14 1100-1145
1.08. 14 1200-1245

 

Таблиця 5.2а. Час проведення спостережень для створення

мережі 1-го розряду.

Назва сесії Дата проведення Тривалість сесії Час початку і закінчення
1.06. 14 1300-1345
1.06. 14 1430-1515
1.06. 14 1530-1615
1.06. 14 1630-1715
1.06. 14 1730-1845
2.06. 14 900-1045
2.06. 14 1100-1145
2.06. 14 1200-1245
2.06. 14 1300-1345
2.06. 14 1430-1515
2.06. 14 1530-1615
2.06. 14 1630-1715
2.06. 14 1730-1845
3.06. 14 900-1045
3.06. 14 1100-1145
3.06. 14 1200-1245
3.06. 14 1300-1345
3.06. 14 1430-1515
3.06. 14 1530-1615
3.06. 14 1630-1715
3.06. 14 1730-1845
4.06. 14 900-1045
4.06. 14 1100-1145
4.06. 14 1200-1245
4.06. 14 1300-1345
4.06. 14 1430-1515

 Проведення GPSспостережень на об’єкті. Склад бригад та її оснащення.

 

Для проведення спостережень на об’єкті використовувалися три комплекти приймачів типу GEODETIK SERVEYOR 4000SSE.

Спостереження виконувалися відносним статичним методом, мета якого полягає у визначені координат невідомої точки відносно відомої. За вихідні пункти, для створення мережі згущення, використовували пункти тріангуляції 4 класу.

Спостереження проводили три бригади. В склад однієї бригад входили:

Загрузка...

· Оператор;

· Помічник оператора;

· Водій.

Кожна бригада крім приймачів була оснащена штативом, рулеткою, метеорологічними приладами, а також мала у використані автомобіль. Зв’язок між операторами підтримувався з допомогою трьох радіостанцій типу РС-109, що дозволяло синхронно вмикати і вимикати приймачі.

При спостереженнях антену на всіх пунктах встановлювали на штатив. На кожному пункті, при кожній окремій сесії, вимірювали лінійкою, що є в комплекті приймача, висоту антени над центром точки. Щоб уникнути помилок необхідно виконувати вимірювання висоти антени двічі – перед початком і після закінчення сесії.

Під час статичної зйомки, початок проведення вимірювань приймачами потребує попереднього введення параметрів безпосередньо на пункті. Необхідно ввести інтервал запису даних спостереження, широту частотної смуги, мінімальну кількість супутників, момент початку і кінця сесії, назву файлу даних.

Під час спостережень необхідно якомога вище над землею виміряти метеорологічні дані з допомогою аспіраційного психрометра і барометра.

Після завершення сесії необхідно виконати перевірку положення антени, включаючи повторне вимірювання її висоти над пунктом. Також необхідно заповнити формуляр спостережень на пункті. Цей формуляр містить наступну інформацію: назву проекту і станції, дата виконання спостереження, номер сесії, момент початку і закінчення спостережень, ідентифікатор станції, ім’я спостерігача, серійний номер приймача і антени, метеорологічні дані.

Під час створення мережі згущення проводилися спостереження на 5-ти вихідних пунктах і 27-ми невідомих пунктах, координати яких визначали.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 207 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Глава II. Аварийно-спасательные службы | Глава III. Спасатели и их статус | Глава IV. Заключительные положения | Перенесення результатів спостереження в ПК та попередня їх обробка. Отримані результати. | Каталог умовних координат пунктів. | Оцінка точності результатів спостережень. | Підготовчі роботи перед виїздом в поле. | Забезпечення безпеки при рекогностуванні маршрутів руху. | Пожежна профілактика |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА№15| Польові журнали. Звіт про проведення спостережень.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)