Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Аналіз результатів проведеного дослідження

Читайте также:
  1. Quot;Обороти между субконто " - використовується для аналізу оборотів між одним або всіма субконто одного виду та одним або всіма субконто іншого виду.
  2. Актуальнысть дослідження
  3. Аналіз використання ідей В.О. Сухомлинського педагогами сучасної школи
  4. Аналіз виробів-аналогів, остаточний вибір конструкції.
  5. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РЕСУРСНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ
  6. Аналіз ділової активності та рентабельності підприємства
  7. Аналіз ефективності проведення рекламної кампанії
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

З метою вивчення батьківської відповідальності було проведено опитувальник «Відповідальність», результати виконання даної методики досліджуваними представлені в Додатку 1. Нижче наводиться табл. 2.1, в якій представлені середні результати по групі у відсотках:

Таблиця 2.1

Результати вимірювання відповідальності по групі в середньому (в%)

Назва шкали Відповідальність Відповідальність ситуативна Безвідповідальність
% осіб

Як бачимо з результатів діагностики і табл. 2.1, 65% батьків мають високий рівень відповідальності. На нашу думку, це означає що у них стійко сформована така якість особистості як відповідальність за дітей. Це може бути пов`язано з хвилюваннями та переживаннями за своїх дітей. Це може призвести до того, що їхні нашадки переймуть і привласнять принцип відповідальності за власні вчинки.

30% досліджуваних осіб характеризуються ситуативним характером відповідальності. На нашу думку, це означає що вони виявляють відповідальність залежно від ситуації. Це може бути пов`язано з прагненням батьків навчити дітей відповідати за свої вчинки або з їх орієнтацією на соціум. Це може призвести до того, що молодше покоління буде все більше віддалятися від рідних і все менше довірятиме їм.

5% батьків характеризуються високим рівнем розвитку безвідповідальності. Це свідчить про те, що вони байдужі до життєдіяльгості власних дітей. Це може бути пов`язано з їхніми «істиними» життєвими переконанями і власною безвідповідальністю. Це може призвести до того, що їх діти виростуть безвідповідальними як і батьки.

Таким чином, можна говорити про те, що більшості батьків характерна відповідальність.

Результати, отримані за допомогою опитувальника ВРР, дозволили оцінити особливості взаємодії в системі батько–дитина (Див. Додаток 1).

У табл. 2.2 представлені середні арифметичні показники результатів діагностики, отримані в групі по кожній шкалою.

Таблиця 2.2

Результати діагностики особливостей взаємодії в системі батько-дитина

Назва шкали Результати у %
1. Невимогливість – вимогливість батьків
2. М'якість – строгість батька 52,25
3. Автономність – контроль по відношенню до дитини
4. Емоційна дистанція – емоційна близькість дитини до батьків 50,5
5. Заперечення – прийняття дитини батьком 55,5
6. Відсутність співпраці – співробітництво 53,5
7. Тривога за дитину
8. Непослідовність – послідовність батька 50,25
9. Виховна конфронтація в сім'ї
10. Задоволеність відносинами дитини з батьком 55,75

Нижче, у відповідності з метою дослідження, будуть розглядатися результати тільки по тих шкалами, за якими виявлено зв'язок з параметром «відповідальність» за допомогою методів математичного аналізу. Як видно з таблиці, найбільш високі результати досліджуваних за шкалою «Контроль по відношенню до дитини». Чим вище показник за цією шкалою, тим більше виражене контролює поведінку по відношенню до дитини. Високий контроль може виявлятися в дріб'язкової опіки, нав'язливості, обмеженості. Як зазначалося вище, за даними математико-статистичного аналізу даний параметр має прямий зв'язок з параметром «відповідальність». Отже, можна зробити висновок про те, що випробовувані, що володіють високою відповідальністю, прагнуть підвищити контроль над своєю дитиною. Високі результати з цієї шкалою також можуть бути пов'язані з тим, що з початком навчання в школі традиційно підвищується рівень вимог до дитини і, по-перше, виникає об'єктивна необхідність контролю над його діяльністю, по-друге, підвищений контроль над діяльністю учнів молодших класів є однією з вимог педагогів до батьків.

На другому місці за рівнем вираженості знаходяться результати за шкалою «Тривога». Багато авторів звертають увагу на батьківську тривожність за дитину як на важливий чинник для розуміння виникнення невротичних реакцій у дітей. Результати за даною шкалою також мають пряму кореляційний зв'язок з параметром "відповідальність", що може говорити про те, що з підвищенням відповідальності зростає тривожність за свою дитину.

Наступним параметром, з яким встановлено прямий кореляційний зв'язок, є «Вимогливість батьків». У даній групі випробуваних результати за даною шкалою займають третє місце. Чим вище свідчення по цій шкалі, тим більш вимогливий батько. Взаємозв'язок між відповідальністю та рівнем вимогливості батьків може пояснюватися тим, що чим вище відповідальність самого батька, тим більше очікує він високого рівня відповідальності від дитини.

Також була виявлена пряма кореляційна, але слабша, зв'язок між відповідальністю і строгістю батьків. Можливо, що відповідальні батьки застосовують більш суворі заходи відносно своїх дітей, більш наполегливо примушують їх до чого-небудь. Такі результати можуть пояснюватися тим, що таким чином вони прагнуть наполегливо виховати бажані якості особистості у своїх дітей. У цій групі вираженість результатів по цій шкалі займає 6 місце.

По інших шкалах кореляційні зв'язки встановлені не були.

Узагальнюючи результати проведеного дослідження за всіма методиками, можемо впевнено сказати, що більшість батьків, мають таку стійко сформовану якість особистості як відповідальність, яка, на підставі цілісного підходу до аналізу особистості, дозволяє зробити висновок про наявність в їх структурі батьківства такого компоненту як батьківська відповідальність, котра взаємопов'язана з контролюючим поведінкою по відношенню до своєї дитини; з підвищенням тривожності зростає відповідальна поведінка; пов'язана з рівнем вимогливості батьків до своєї дитини, підвищує ступінь примусу дітей до виконання вимог батьків. Як бачимо, висунута на початку дослідження гіпотеза про те, що існує взаємозв'язок між батьківською відповідальністю та особливостями взаємодії батьків з дітьми, повністю підтвердилася.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 261 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Балансово-розрахунковий метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни № 17). | Нормативний метод визначення поживної речовини, яку необхідно внести з мінеральними добривами (для сівозміни № 17). | Визначення потреби в мінеральних добривах під | Нормативного методу) (для сівозміни № 17). | Для сівозміни № 17) (при застосуванні | Економічна ефективність використання добрив | Енергетична ефективність використання добрив | РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИОСТЕЙ БАТЬКІВСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ | Відповідальність як предмет вивчення у психологічній практиці | Вікові особливості батьківської відповідальності у структурі феномена батьківства та системний підхід у вивченні відповідальності |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Опис методик дослідження| РОЗДІЛ 3. ТРЕНІНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У БАТЬКІВ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.012 сек.)