Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Бальна оцінка стану контактної мережі

Читайте также:
  1. Аналіз фінансового стану підприємства
  2. Арматури контактної мережі
  3. Бальна оцінка стану контактної мережі
  4. Безпека життєдіяльності та психічне здоров'я за самооцінками молоді
  5. Безпека життєдіяльності та фізичне здоров'я молоді України: окремі показники та самооцінка
  6. Будівельні роботи по спорудженню контактної мережі

Оцінку стану контактної мережі по бальній системі, перевірку умов проходу струмоприймача із записом на стрічці (Рисунок 13.1) величини зиґзаґів, виносів і висот контактного проведення здійснюють за допомогою спеціальних вагонів для випробування контактної мережі (ВІКС), обладнаних струмоприймачами, оглядовою вишкою й спеціальною апаратурами, що реєструє. Крім того, при об'їзді з вагоном-лабораторією начальник дистанції електропостачання або його заступник з оглядової кабіни оглядає стан окремих вузлів, особливо найбільш відповідальних: фіксаторів, сполучень, компенсаторів і т.п.

Порівнюючи результати фактичних даних вимірів з параметрами, установленими нормативним журналом основних параметрів контактної мережі, дають оцінку стану контактної мережі. Відступу від нормативів оцінюють штрафними балами по спеціальній шкалі.

Крім того, оцінюють штрафними балами й відступу, виявлені візуально: неправильна установка фіксатора, розбитий ізолятор й ін. Ураховують також випадки допущеного шлюбу в роботі й ушкоджень, приведених до затримок поїздів.

 

Рисунок 13.1 Запис параметрів контактної мережі вагоном-лабораторією контактної мережі ВІКС

 

Нормативи оцінки стану контактної мережі по бальній системі наведені в додатку 15.

Результати від розподілу загального числа штрафних балів по районі контактної мережі на кількість перевірених кілометрів, тобто кількість балів, що доводяться в середньому на 1 км, визначають оцінку стану контактної мережі.

При повторенні відхилення від нормативних значень у тому самому місці кількість балів подвоюється, а при повторенні відхилень, раніше оцінених 400 балами, збільшується в 5 разів. При наявності 3-х і більше таких відхилень виставляється оцінка незадовільно.

Стан контактної підвіски по районі вважається відмінним, якщо число балів на 1 км не перевищує 50, гарним - від 51 до 100, задовільним - від 101 до 150 і незадовільним, коли число балів перевищує 150.

Якщо не представляється можливим замірити за допомогою вагона контактної мережі зиґзаґи, виноси й висоту підвісу контактного проведення на другорядних шляхах станцій, депо й парків, то їх замірять струмоприймачем під напругою, спостерігаючи показання розмічених рейок з оглядової площадки автомотриси АРВ або з ізолюючої знімної вишки, попередньо заміривши їхню висоту. Ці ж параметри можна виміряти також із землі спеціальними ізолюючими штангами, завішуючи їх на проведення, або дзеркальним приладом, установлюваним на рейки. Замірять всі зазначені величини в кожної опори й у середині прольоту, а отримані дані заносять у журнал стану контактної мережі.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 277 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Категорії робіт | Небезпечні місця на контактній мережі | Організаційні і технічні заходи, що забезпечують безпеку тих, що працюють | Роботи із зняттям напруги і заземленням | Роботи під напругою | Комбіновані роботи без зняття напруги з контактної підвіски | Умови праці і контроль за забезпеченням безпеки тих, що працюють | Організація праці працівників району контактної мережі | Організація експлуатації контактної мережі | Оперативне керування пристроями контактної мережі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
І ремонту контактної мережі| Обслуговування контактної мережі

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)