Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Самостійна робота №8

Читайте также:
  1. Аудиторна та позааудиторна виховна робота.
  2. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах
  3. ВИКИДИ ПИЛУ ПРИ АВТОТРАНСПОРТНИХ РОБОТАХ В КАР´ЄРІ
  4. ВИКИДИ ПРИ БУРОВИХ РОБОТАХ
  5. ВИКИДИ ПРИ ВИЇМКОВО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБОТАХ
  6. Використання сортування, фільтрація даних, робота з підсумками.
  7. Дипломна робота

на тему: « Конкуренція в системі охорони здоров’я»

Конкуренція у охороні здоров'я – цей стан та інформаційний процес взаємовідносин суб'єктів виробництва та споживання медичних послуг у рамках специфічної цивілізованої форми суперництва між медичними працівниками (лікарями) з досягнення найвищого ступеня задоволення цільових потреб пацієнта.

У конкурентоспроможності, на погляд, можуть синтезуватися багато аспектів, боку, чинники функціонування та розвитку закладів охорони здоров'я і лікарських практик.

Разом про те конкурентне середовище як така неоднозначна і суперечлива.

Дослідники виділяють деякі протиріччя, які під час функціонуванні системи конкуренції у охороні здоров'я. Зокрема, до окремим може віднести:

1. протиріччя між системою стимулів у охороні здоров'я і фундаментальними законами конкуренції (високі ціни на всі медичні послуги залишаються навіть за надмірному пропозиції);

2. протиріччя між дорогими медичними технологіями і загальною доступності отриманні медичної послуги;

3. протиріччя між реальним наявністю пацієнтів і високої вартістю медичної послуги (без поліпшення якості медичної допомоги);

4. протиріччя, у якому міститься сутність те, що діюча система стимулювання медичного праці заохочує впровадження інновацій, збільшує витрати або підвищує якість без відповідного зниження вартості медичної послуги.

Конкуренція і конкурентоспроможність – поняття універсальні нічого для будь-якого ринку товарів та послуг. Разом про те, певна галузь господарювання накладає специфічні обмеження для формування конкурентного середовища або оцінки конкурентоспроможності. Якщо конкурентоспроможність товару споживач або експерт здатний оцінити безпосередньо, то оцінка послуги (зокрема медичної), зазвичай, виробляється опосередковано.Деякі особливості оцінки конкурентоспроможності медичних послуг укладено наступного:

· об'єктом оцінки є діяльність організації (лікувально-профілактичного установи, лікарської практики тощо.), що надає медичні послуги;

· оцінка послуг пов'язані з оцінкою якості процесу технології обслуговування;

· оцінка діяльності медичних працівників безпосередньо споживачем;

· оцінка тимчасових характеристик надання медичної послуги;

· оцінка наданої послуги з відповідності стандартів якості обслуговування (умови і "культуру обслуговування);

· оцінка та інтегрування суб'єктивних думок пацієнтів, отримали разову медичну послугу.

З викладеного, слід укласти, що у еволюційному розвитку галузі Російської Федерації на етапі першого десятиліття ХХІ сторіччя у сфері надання медичної допомоги відсутнє як сама конкурентне середовище виробництва та споживання медичних послуг, і реальні умови, дозволяють сформувати таке середовище.

Наявність сфери конкуренції за умов виробництва та споживання медичних послуг, підвищення конкурентоспроможностілечебно – профілактичних установ і медичних практик особливо важливими при перспективний розвиток вітчизняної галузі за умов глобалізації.

Створення умов конкуренції у системі охорони здоров'я, запуск механізмів цивілізованого суперництва між лікарями, нарешті, управління конкурентоспроможністю медичних закладів і лікарських практик – завдання, без осмислювання і вирішення яких неможливі якісних змін у нинішньому стані вітчизняної охорони здоров'я. З позицій системності і комплексного підходу конкурентні переваги медичних послуг забезпечуються правовими, професійними, технологічними, ринковими, науковими, економічними, організаційними, психологічними та інші аспектами, і навіть їх системним співвідношенням.

Поле зовнішньо й помірної конкуренції над ринком медичних послуг може бути сформований і під час низки обов'язкових умов до декотрих із яких віднесено наведені у таблиці 1.

Створення умов формування конкурентного середовища до медицини, становлення та розвитку конкурентоспроможності медичних послуг і медичного праці – ефективний інструмент по дорозі якісного зміни виробничих взаємин у самої галузі здоров'я та, найголовніше, конче потрібне умова формування сучасних маркетингових відносин між пацієнтом і лікарем.

Таблиця 1. Умови формування конкурентного середовища на ринках медичних послуг

Види рівні Управління Деякі умови і можливі заходи
Рівень Пацієнта · право вибору лікаря; · забезпечення вільного доступу пацієнтів в медичні заклади й у лікарські практики; · рівний гарантований доступом до вибору постачальників медичних послуг; · захист прав пацієнтів; · система соціального страхування; · система позавідомчого контролю за якістю медичної допомоги
Лікарський Рівень · ліцензування лікарів; · стандартизація медичну діяльність; · право медичних закладів ічастнопрактикующих лікарів заробляти плюс прибуток; · система фіксованих контрактних гонорарів з попереднім оплатою; · партнерські права медичного персоналу; · відкритийнаем медичних працівників; · прийняття професійних етичних норм.
Рівень медичного установи · акредитація медичних закладів; · підвищення якості стратегічних управлінські рішення; · свобода пристосування функцій й організаційної структури ЛПУ до динамічним ринків медичних послуг; · свобода закладів охорони здоров'я на самофінансування і незалежну діяльність; · система безперервного навчання кадрів
Наукові, економічні і інформаційні завдання · наукове обгрунтування моделей конкуренції у сфері виробництва та споживання медичних послуг; · економічні методи управління медичними установами; · свобода комерційного інвестування на сектор охорони здоров'я; · інформаційна відкритість ринку медичних послуг
>Административно-управленческие і організаційні заходи · демонополізація надання медичної допомоги; · усунення адміністративного поділу праці й вертикального інтегрування медичних закладів і служб; · приватизація медичних закладів; · інтеграція служб первинної медико-санітарної допомоги; · реалізація оптимальних і функціональних рішень щодо реструктуризації установ і служб первинної медико-санітарної допомоги; · відкриття раніше закритих (відомчих) медичних закладів всіх громадян
Державне регулювання · розробка законодавства, що створює умови, гарантії, і стимули для підприємництва, конкуренції, та структурної перебудови галузі; · переорієнтування нових програм, тож проектів у галузях охорони здоров'я з вертикально координованих установ до рівня центрів первинної медико-санітарної допомоги; · регулювання конкурентного середовища на ринках медичних послуг; · система адресних соціальних гарантій отриманні медичної допомоги окремими категоріями населення

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 164 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Широкий розвиток науки та вміле використання інтелектуального потенціалу. | Перехідна економіка України. Основні закономірності переходу до ринкової економіки. | Самостійна робота №8 | Доходи і видатки країни | Самостіна робота № 9 | Організація підприємницької діяльності в системі охорони здоров’я | Самостіна робота № 6 | Інфляція має монетарні і немонетарні причини. | Потреби різноманітні, змінні та безмежні. | Сутність ціни у ринковій економіці |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Державне регулювання цін| http://www.islamrf.ru/news/w-news/world/32732 Международная правозащитная организация осудила Египет за контроль над интернетом

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.034 сек.)