Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Інфляція має монетарні і немонетарні причини.

Читайте также:
  1. Інфляція та грошові реформи
  2. Інфляція та грошові реформи.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Немонетарні причини:

- Диспропорції в економіці;

- Надмірний розвиток ВПК (Військово-промислового комплексу);

- Малий експортний сектор при сильній імпортної залежності;

- Спад обсягу ВВП (валового внутрішнього продукту);

- Інфляційні очікування населення.

Монетарна природа інфляції:

- Дефіцит держбюджету;

- Вплив обсягу грошової маси на темпи інфляції. Збільшення активів ЦБ у всіх випадках призводить до зростання грошової маси, що означає підвищення платоспроможного попиту. В результаті зростає рівень цін на товари;

- Швидкість обігу грошей (вона збільшується, коли відбувається втеча населення від національної валюти, що пояснюється низькою довірою та інфляційними очікуваннями населення).

Інфляційним очікуванням надається велике значення в останні десятиліття. Використання концепції очікувань в економічній теорії було обгрунтовано Дж. Хіксом в його роботі «Вартість і капітал». Під еластичністю очікувань малося на увазі співвідношення між очікуваним і реальним зміною вартості товару.

У сучасних теоріях інфляції існують 2 концепції:

§ адаптивні очікування;

§ раціональні очікування.

Адаптивні очікування будуються з урахуванням помилки прогнозування, яка визначається як різниця між очікуваним і реальним рівнем інфляції за попередній період.

Модель адаптивних очікувань передбачає, що очікуваний рівень інфляції може бути заснований на середньозважений рівні минулих інфляційних ставок.

Раціональні очікування грунтуються на всебічному обліку як минулої, так і майбутньої інформації, зокрема політики регулювання того фрагмента економіки, стан якого впливає на предмет очікувань. «Раціональність» очікувань проявляється в тому, що суб'єкт не відмовляється заздалегідь ні від якого джерела інформації та враховує її згідно з достовірністю і значущістю.

 

 

Самостійна робота № 2

На тему: « Економічні потреби»

Метою економічної діяльності людей є знаходження найбільш ефективних способів задоволення їх безмежних потреб обмеженими ресурсами, і тому потреби є однією з фундаментальних категорій економіки.

Потреби - це об'єктивні умови існування людини, які характеризуються необхідністю в речах та бажанням придбати і використати ті життєві блага, які приносять їм задоволення.

В кожний даний момент члени суспільства відчувають безліч незадоволених потреб, як економічних так і неекономічних. До потреб відносять не тільки те, що приносить користь, найнеобхідніше для життя, але й реальні запити на предмети, які можуть бути шкідливими для здоров'я, споживаються людьми в силу звичок, бажання отримати задоволення, втіху.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 193 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Ринкова економічна система та її характерні риси. | Широкий розвиток науки та вміле використання інтелектуального потенціалу. | Перехідна економіка України. Основні закономірності переходу до ринкової економіки. | Самостійна робота №8 | Доходи і видатки країни | Самостіна робота № 9 | Організація підприємницької діяльності в системі охорони здоров’я | Сутність ціни у ринковій економіці | Державне регулювання цін | Самостійна робота №8 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Самостіна робота № 6| Потреби різноманітні, змінні та безмежні.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.011 сек.)