Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні види кооперування

Читайте также:
  1. Буття та його основні форми
  2. Гостинність, основні елементи
  3. Екскурсія її основні функції. Класифікація екскурсій.
  4. Іслам, основні напрями та релігійні течії
  5. Матерія та основні форми її існування
  6. Основні аспекти розвитку культури епохи мезоліту
  7. Основні види змінних багатогранних пластин та області їх застосування.

 

Кооперування в промисловості тісно пов'язано зі спеціалізацією. Кооперування проявляється в організації виробничих зв'язків між промисловими підприємствами, у спільному виготовленні ними певної продукції на базі розподілу праці при збереженні господарської самостійності кожного із підприємств. Кооперовані зв'язки підприємств охоплюють головним чином поставки напівфабрикатів, деталей, вузлів, приладів по замовленнях. Наприклад, поставки лиття, поковок, деталей і вузлів для вагонів, ремонтуються, носять характер кооперування. Чим глибше процес суспільного розподілу праці між окремими галузями виробництва й підприємствами, тим більше виробничих зв'язків виникає між спеціалізованими підприємствами. Наприклад, вагоноремонтним заводам потрібні метал, деревина, лакофарбові матеріали, які вони одержують від заводів інших галузей промисловості. Таке встановлення планових виробничих зв'язків між окремими підприємствами, що зберігають при цьому свою самостійність, і називається кооперування.

При кооперованому виробництві певні види виробів виготовляються за планом декількома підприємствами спільно. Найважливіша умова кооперування - суворе дотримання встановлених строків поставок сировини, матеріалів і напівфабрикатів підприємствами, що кооперуються.

Необхідність кооперування безпосередньо випливає із спеціалізації галузей і підприємств на випуску окремих частин того самого продукту або на виконанні окремих стадій технологічного процесу його виготовлення. Саме при кооперуванні одержує ще більший розвиток спеціалізація підприємств.

Кооперування здійснюється в декількох формах. З погляду галузевої приналежності розрізняють кооперування:

внутрішньогалузеве, коли кооперуються підприємства однієї й тієї ж галузі. Наприклад, вагонні депо або вагоноремонтні заводи кооперуються один з одним з ремонту й формування колісних пар, виготовлення поковок або виливків запасних частин, ремонту ресор, пружин, автозчепів і ін.;

міжгалузеве, коли кооперуються підприємства різних галузей промисловості. Наприклад, коли ті ж вагонобудівні або вагоноремонтні заводи одержують із заводів деревообробної промисловості різні види деревини.

З погляду територіального розміщення пов'язаних між собою підприємств розрізняють:

внутрішньорайонне кооперування декількох підприємств, територіально розташованих усередині того самого економічного району. Наприклад, вагоноремонтний завод може одержувати кріпильні вироби з якого-небудь заводу, що перебуває в одному з ним економічному районі;

міжрайонне кооперування характеризує виробничі зв'язки підприємств, розташованих у різних економічних районах.

Раціональність тієї або іншої форми зв'язків кооперування визначається розрахунком її економічної ефективності.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 214 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. | Спектры сигналов с частотной модуляцией. | Угловая манипуляция. | ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ | Выполнение лабораторной работы. | Загальні відомості ПРО ВАГОНОРЕМОНТНЕ ВИРОБНИЦТВО | ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВ ТА ЇХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | Загальне уявлення про виробничу структуру заводу | Склад цехів та служб вагоноремонтного заводу | СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ВАГОНОРЕМОНТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Основні форми спеціалізації| Конструкторська підготовка виробництва

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)