Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВ ТА ЇХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Читайте также:
  1. I. Общая характеристика
  2. III.3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ИММУНГЛОБУЛИНОВ - АНТИТЕЛ
  3. VI. Речь прокурора. Характеристика
  4. Агрегатные состояния вещества и их характеристика с точки зрения МКТ. Плазма. Вакуум.
  5. Активные операции коммерческих банков и их характеристика
  6. Аментивный синдром, его клиническая характеристика.
  7. Б. Морфологическая характеристика второй стадии дизентерийного колита

Під типом виробництва варто розуміти сукупність ознак, що визначають організаційно-технологічну характеристику виробничого процесу, здійснюваного як на одному робочому місці, ділянці, цеху, так і на підприємстві в цілому. Практичне значення класифікації типів виробництва полягає в тому, що тип виробництва, до якого відноситься дане робоче місце, цех або підприємство в цілому, багато в чому визначає й застосовувані конкретні методи організації праці, технологічні процеси й форми організації виробництва.

У вагоноремонтному виробництві залежно від кількості виробів, що випускають, і повторюваності їх ремонту або виготовлення, а також від ступеня й сталості завантаження робочих місць розрізняють три основних типи виробництва: одиничне, серійне й масове. Одиничне виробництво - таке виробництво, при якому запланований асортимент виробів виготовляється або ремонтується в невеликих кількостях, часто по одиничних замовленнях. Кожний виріб характеризується своїми особливостями й може бути виготовлений за технологією, спеціально для нього розробленою. Одиничне виробництво вимагає високої кваліфікації робітників і універсального обладнання. При виконанні одиничних замовлень щоразу необхідно проводити роботи по підготовці виробництва, настроювання й налагодження обладнання, виготовлення спеціальних інструментів і пристроїв, що підвищує трудомісткість виготовлення або ремонту продукції, що випускається. Одиничне виробництво найменш ефективне. Багато часу губиться на підготовку при переходах до нових виробів або видів робіт, а також на виконання допоміжних операцій.

Серійне виробництво передбачає виготовлення або ремонт однорідної продукції окремими партіями (серіями) з різними параметрами або продукції різного найменування, яку можна й економічно доцільно виготовляти на наявному обладнанні. Залежно від кількості виробів у партії розрізняють крупносерійне й дрібносерійне виробництво.

У серійному виробництві здійснюється перебудова технологічних процесів при переході на виготовлення кожної нової партії. У крупносерійному виробництві час виготовлення окремих видів виробів досить тривалий, що дозволяє організувати потокове виробництво. Однак щоразу при переході на виготовлення іншого виду продукції проводиться перебудова потокової лінії відповідно до прийнятого технологічного процесу, що вимагає додаткових витрат.

Дрібносерійне виробництво організується при виготовленні досить різноманітного асортименту продукції дрібними партіями. Серійне виробництво відрізняється від одиничного більш ефективною організацією виробничого процесу.

Масове виробництво організується при випуску сталої номенклатури тих самих виробів у великих кількостях і тривалий час. Масове виробництво характеризується: однотипністю виготовленої продукції; розділенням технологічного процесу на операції, що закріплюють за певним робочим місцем; застосуванням спеціального високопродуктивного обладнання; застосуванням спеціалізованих механізмів, пристроїв і інструмента; найкращим використанням обладнання та високою продуктивністю праці.У масовому виробництві дотримується сталість технологічних процесів протягом тривалого часу, що дозволяє робітникам добре освоїти виконувані операції, систематично підвищувати якість продукції, що випускається, і знижувати витрати на її виробництво.

У підвищенні серійності й масовості виробництва містяться великі резерви поліпшення всіх економічних показників роботи кожного підприємства.

На більшості машинобудівних заводів, у тому числі й на вагоноремонтних заводах, застосовується одночасно кілька типів виробництва. Залежно від переважного типу виробництва кожний завод відносять до тієї або іншої групи. Вагоноремонтні заводи відносяться до крупносерійного або середньосерійного виробництва.

Тип виробництва для даного підприємства не є раз і назавжди незмінним. По мірі росту спеціалізації й масштабів виробництва створюються передумови для переходу підприємства або його окремих підрозділів до більш високого типу виробництва, тобто від одиничного до серійного, від серійного до масового.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 229 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВВЕДЕНИЕ | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. | Спектры сигналов с частотной модуляцией. | Угловая манипуляция. | ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ | Выполнение лабораторной работы. | Склад цехів та служб вагоноремонтного заводу | СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ВАГОНОРЕМОНТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ | Основні форми спеціалізації | Основні види кооперування |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальні відомості ПРО ВАГОНОРЕМОНТНЕ ВИРОБНИЦТВО| Загальне уявлення про виробничу структуру заводу

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)