Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні форми спеціалізації

Читайте также:
  1. AUNTIE ANNE'S»: ФОРМИРОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПЕРЕЖИВАНИЙ В ТРАНЗИТНЫХ ЗОНАХ
  2. III. МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ, СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ И ВОСПИТАНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СМИ
  3. III. По способу формирования.
  4. III. Формирование, структура и организация работы
  5. А) Определение, предназначение и история формирования государственного резерва.
  6. А) Первая ступень формирования (уровень 1).
  7. А. Зміна форми клітин

 

У сучасних умовах розвитку виробництва розрізняють три основні форми спеціалізації промислових підприємств: предметну, подетальну та технологічну.

Предметна спеціалізація передбачає спеціалізацію підприємства по випуску однорідної закінченої виготовленням продукції. Прикладом такої спеціалізації може служити вагоноремонтний завод, спеціалізований на ремонті певного типу вагонів. Удосконалення предметної спеціалізації передбачає максимально можливе скорочення типів або номенклатури виробів, що випускають, на кожному підприємстві.

Подетальна спеціалізація означає розчленування процесу виготовлення певних виробів на ряд часткових процесів і перехід до самостійного відособленого виробництва окремих деталей і вузлів. Як приклад підприємств із подетальною спеціалізацією можна привести підприємства, зайняті випуском окремих деталей або вузлів, наприклад підшипників кочення, металовиробів, пружин і т.п.

Подетальна спеціалізація виробництва при сучасному рівні техніки економічно найбільш вигідна, тому що вона нерозривно пов'язана з масовим випуском обмеженої номенклатури виробів, що дозволяє широко використати спеціальне високопродуктивне обладнання й застосовувати передову технологію. У результаті різко підвищується продуктивність праці, знижується собівартість продукції.

Технологічна спеціалізація - це виділення в самостійні виробництва окремих стадій або операцій технологічного процесу (ливарних, кувальних, штампувальних і т.п.). Прикладом такої спеціалізації можуть служити ливарні підприємства або ковальсько-штампувальні цехи підприємств по виготовленню заготівок деталей вагонів.

Виробнича структура підприємств передбачає наявність цехів з різною спеціалізацією - предметною, подетальною і технологічною. Розвиток спеціалізації у вагоноремонтному виробництві є закономірним процесом, що характеризує прогрес суспільного виробництва. Так само як і у всіх інших галузях промисловості, спеціалізація у вагоноремонтному виробництві складалася поетапно. Залежно від конкретних умов, і в першу чергу від ступеня технічної оснащеності підприємств, здійснювалася предметна, подетальна або технологічна спеціалізація. Найбільш широко застосовується поки що предметна спеціалізація. На заводах, в достатній кількості оснащених ремонтними засобами, поряд із предметною розвивається подетальна й технологічна спеціалізація.

Вагоноремонтні заводи, що працюють на основі предметної спеціалізації, ремонтують вагони, їх вузли й деталі із здійсненням повного комплексу технологічних операцій. Заводи ж з подетальною спеціалізацією здійснюють комплекс-технологічних операцій по відновленню окремих частин і вузлів вагона.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 197 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ВВЕДЕНИЕ | ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ. | Спектры сигналов с частотной модуляцией. | Угловая манипуляция. | ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ | Выполнение лабораторной работы. | Загальні відомості ПРО ВАГОНОРЕМОНТНЕ ВИРОБНИЦТВО | ПОНЯТТЯ ВИРОБНИЧОГО ПРОЦЕСУ. КЛАСИФІКАЦІЯ ВИРОБНИЦТВ ТА ЇХ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА | Загальне уявлення про виробничу структуру заводу | Склад цехів та служб вагоноремонтного заводу |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СТРУКТУРА УПРАВЛІННЯ ВАГОНОРЕМОНТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ| Основні види кооперування

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.017 сек.)