Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Основні види змінних багатогранних пластин та області їх застосування.

Читайте также:
  1. B) зазор между пластинкой и линзой
  2. I. Генеральные костные пластинки
  3. I. Нервная трубка и ганглиозные пластинки
  4. А. Прехордальна пластинка
  5. Адреси членів федерації спортивно-поштового та декоративного голубівництва Чернівецької області станом на 2011
  6. Буття та його основні форми
  7. Відкритого чемпіонату Житомирської області зі спортивного орієнтування по вибору

Передня поверхня різальних пластин має спеціальну геометрію, що забезпечує оптимальну деформацію стружки: по краях вона вище, ніж у середній частині, а уздовж головної різальної кромки виконана фаска з позитивним або негативним переднім кутом залежно від оброблюваного матеріалу. Така геометрія передньої поверхні дає можливість одержати стружку вужче, ніж ширина розрізу, і забезпечує компактність спіралі. Вузька компактна стружка не ушкоджує оброблені торцеві поверхні й легко видаляється із прорізуваного паза,

Пластини для відрізних різців виготовляють трьох видів: з головною різальною крайкою, розташованою паралельно осі заготовки, і під кутом до цієї осі - пластини праві й ліві.

Праві й ліві різальні пластини застосовують у тих випадках, коли в центрі торця відрізаних заготівок небажано залишати не зрізаними циліндричні виступи. Головний кут у плані задається як 82...87° залежно від осьової сили різання, що допускається.

Пластини прорізних різців у більшості випадків мають головну різальну кромку, паралельну осі заготовки.

За кількістю різальних крайок і форм пластини мають різні виконання, закріплені в міжнародних і національних стандартах.

Геометричні параметри інструментів, оснащених СМП, визначають у статиці при виготовленні пластин і коректують при їх закріплення у корпусі (державки) інструменту з урахуванням кінематики верстата і умов різання.

За геометричним параметрам СМП діляться на: а) негативні (γ = 0 °, α = 0 °), б) позитивні (γ = 0 °, α> 0 °), в) негативно-позитивні (γ> 0 °, α = 0 °) (рис. 6, б).

Задній кут при установці негативних і негативно-позитивних пластин створюється за рахунок їх повороту при кріпленні в державці різця. При цьому у негативних пластин передні кути стають негативними, тобто (-Γ) = α, у негативно-позитивних пластин кут γ зменшується на величину кута α. У позитивних пластин кут γ дорівнює куту повороту пластини за годинниковою стрілкою, а кут α зменшується на цю ж величину.

 

 

Рис. 6. Твердосплавні змінні багатогранні пластини (СМП):

а - форми пластин; б - геометричні параметри пластин

(Негативних, позитивних, негативно-позитивних)

 

Пластини негативні і негативно-позитивні кріпляться найчастіше прихватом зверху (схема а) або за схемою р. Остання забезпечує більш надійне кріплення. Кріплення гвинтом (схема в) використовується для мало навантажених пластин і є простим і компактним.

У різців найбільшого поширення набули пластини з отвором. Завдяки цьому забезпечуються вільний схід стружки по передній поверхні і значно менші габарити елементів кріплення, що розміщуються в корпусі державки.

Можливі нестандартні схеми кріплення твердосплавних пластин нестандартної форми. Прикладом цьому є відрізні різці, розроблені фірмою «Sandvik Coromant» (Швеція). Тут кріплення пластини здійснюється силами пружною деформації стінки паза державки.Різці, оснащені керамікою і синтетичними надтвердими матеріалами. Зазначені матеріали мають високі твердістю, зносо- і теплостійкість, завдяки чому забезпечують значне підвищення продуктивності і стійкості, високі точність і якість обробленої поверхні. Їх недоліком є низька міцність різального клина, яка обмежує область їх застосування. Найбільшу ефективність вони показали при чистовому точінні сталей, особливо загартованих, чавунів різної твердості і навіть твердих сплавів з вмістом кобальту вище 25%. При цьому обробка повинна проводитися на високоточних, жорстких, швидкісних і потужних верстатах з ЧПК останнього покоління.

Поставляється ріжуча кераміка у вигляді непереточуваних багатогранних пластин (ГОСТ 25003-81) круглої, квадратної, трикутної та ромбічної форм різних розмірів. Негативні керамічні пластини кріпляться в основному в тих же державках, що і твердосплавні, - прихопленням зверху.

Загрузка...

До групи надтвердих матеріалів відносять алмази (природні та синтетичні) та композити на основі полікристалів кубічного нітриду бору (ельбор).

Так як алмази мають дуже малі розміри, то їх кріплення здійснюється пайкою, зачеканенням або механічним шляхом. Кріплення алмазу пайкою здійснюється або безпосередньо в державка, або із застосуванням проміжних вставок. В останньому варіанті вставка пресується і спікається разом з алмазом методом порошкової металургії

Геометричні параметри заточення алмазних різців: γ = 0 ...- 5 °, α = 8 ... 12 °, φ = 15 ... 45 °. Вершина різця в плані виконується з округленими r = 0,2 ... 0,8 мм або з кількома фасками (фасетки). У перетині, нормальному до ріжучої крайки, радіус заокруглення різального клина досягає величини r <1 мкм. Завдяки цьому алмазне точіння дозволяє знизити шорсткість обробленої поверхні до Ra = 0,08 ... 0,32 мкм і підвищити точність обробки до JT 5 ... 7. При точінні і розточуванні кольорових металів, пластмас і композиційних матеріалів стійкість алмазних різців у багато разів вище стійкості твердосплавних різців. Алмазні різці можуть працювати понад 200 ... 300 годин. без підналадок і зміни інструменту, що особливо важливо для автоматизованого виробництва, при цьому алмази масою 0,5 ... 0,6 карата допускають 6 ... 10 переточувань.

При точінні деталей із загартованих вуглецевих сталей, легованих корозійностійких і жароміцних сталей і сплавів, а також високоміцних чавунів застосовуються різці, оснащені полікристалічними надтвердими матеріалами з кубічного нітриду бору. В даний час промисловістю освоєно випуск таких пластин тригранної, круглої, квадратної і ромбічної форм невеликих розмірів з діаметром вписаного кола d = 4 ... 12,7 мм, товщиною З. .. 5 мм (γ = 0, α = 0 .. .11 °). Кріплення таких пластин здійснюється прихопленням зверху.

В останні роки стали застосовуватися двошарові пластини, які представляють собою твердосплавну пластину з нанесеним шаром полікристалів кубічного нітриду бору на її зовнішній поверхні або з напайками з її куточках (рис. 6, е). Такі пластини мають більші розміри і їх можна кріпити механічним шляхом у державках, застосовуваних для кріплення твердосплавних пластин.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 329 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Типи механічного закріплення пластин та Приклади конструкцій за існуючими схемами закріплення.| Севастополь 2012

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.013 сек.)