Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Увага! Культура мовлення

Читайте также:
  1. VII. КУЛЬТУРА УКРАИНЫ В XX ВЕКЕ
  2. Альберт Швейцер. Культура и этика.
  3. Ассортимент. Деловая культура торгового работника.
  4. АФІНИ І КУЛЬТУРА
  5. БОЛГАРСКАЯ КУЛЬТУРА
  6. ВВЕДЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА АНТИЧНОСТИ
  7. Введение. Массовая культура и массовое искусство как

Заперечення, відмова

Ні, дякую.

дякую, не треба.

На жаль, ні.

Ні, це не так.

Нас це не влаштовує.

Я не згодний (згоден).

Ні, я не можу.

Це неможливо.

Ви не маєте рації.

Ви помиляєтеся.

Я не поділяю Вашої думки.

Я іншої думки.

Шкодую (шкода), але я мушу відмовитися.

Це марнування часу.

Про це не може бути й мови.

Не варто про це нагадувати.

Нічого подібного.

Це виключено.

Цього бути не може.

Я заперечую це.

Запам'ятайте відповідники стійких виразів!

обратить в шутку обернути на жарт

обращение к избирателям звернення до виборців

обучаться на родном языке навчатися рідною мовою

обьявить благодарность оголосити подяку

обязать руководителей зобов'язати керівників

освободить по собственному звільнити за власним

желанию бажанням

оставить в покое дати спокій

отраслевая программа галузева програма

отстраниться от дел відійти від справ

оценить по достоинству належно оцінити

осуществлять намерения здійснювати наміри

обнаружить ошибку виявити помилку

оказать помощь надати допомогу

 

 

Анотація

Анотація— стисла характеристика змісту книги, статті. Вона допомагає, наприклад, підчас першого ознайом­лення з книгою, а також під час добору та вивчення літера­тури з певного питання.

У кінці анотації обов'язково зазначають користувачів, яким рекомендовано роботу.

Зразки анотацій:

Культура мови на щодень / Н. Я. Дзюбишина-Мельник, Н. С. Дужик, С. Я. Єрмоленко та ін. — К.: Довіра 2000. - 169 с.

У посібнику вміщено практичний матеріал із склад­них випадків сучасної літературної норми — труднощі вибору слів, утворення граматичних форм, наголошу­вання. Читачі дізнаються про значення й правильне вживання деяких слів, скористаються російсько-україн­ським словничком поширених мовних зворотів.

Для широкого читацького загалу.

Орфографічний словник української мови: Близько 125 000слів / Уклад.: С. І. Головащук та ін. — 2-ге вид., випр. і допов. — К.: Довіра, 1999. — 989 с. — (Словники України).

Нове видання орфографічного словника української мови відображає сучасний стан розвитку всіх сфер літе­ратурної мови, включаючи й найновіші запозичення.

Крім загальновживаної лексики словник містить най­поширенішу термінологію, географічні назви. Написан­ня слів, їх наголошування та відмінювання повнознач­них частин мови узгоджено з новим українським пра­вописом.

Словник розраховано на широкого користувача: викладачів і студентів вищих та середніх навчальних закладів, учителів та учнів шкіл, адміністративних пра­цівників, ділових людей, письменників, учених, праців­ників культури тощо.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 260 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Іншомовного походження | Автобіографія | Тире між підметом і присудком | Увага! Культура мовлення! | Вживання апострофа | Розділові знаки при узагальнювальних словах | Біля давнього вівтаря | Службові листи | Рекомендаційний лист | Подвоєння приголосних на письмі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Означеннями| Рецензія. Відгук

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)