Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 6. Економічна ефективність ВИРОБНИЦТВА.

Читайте также:
  1. IV. ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНА ТА ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНА СКЛАДОВІ ВОЄННОЇ ДОКТРИНИ
  2. IV. ОЦІНИТИ ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ
  3. Вплив розміру частинок пестицидів на ефективність роботи оприскувача
  4. Економічна діагностика і техніко-економічний аналіз
  5. Економічна суть та функції фінансів. Склад фінансових ресурсів підприємств.
  6. Економічна характеристика комерційної діяльності суб‘єкта оптового ринку
  7. Ефективність використання ресурсного потенціалу туристичної сфери регіонів України та Польщі

Вихідні дані:

 

Виробництво машин може бути організовано при різноманітних варіантах розміру підприємств N. Варіанти відрізняються технологічною схемою, тому трудомісткість t виготовлення машини на підприємствах різного розміру неоднакова. Радіус доставки машин R (середня відстань перевезення до споживача) збільшується зі збільшенням розміру підприємства. Середня вартість одиниці обладнання з оснащення та інструментом також різноманітні за варіантами Sоб.

Вихідні дані для розрахунку за варіантами наведені в табл. 6.2, інші дані однакові для всіх варіантів і наведені у табл. 6.2.

 

Завдання на вирішення господарської ситуації:

 

Необхідно вибрати найбільш економічний варіант розміру машинобудівного підприємства.

 

Методичні вказівки до рішення:

 

1) Критерієм оптимальності розмірів підприємства є мінімум наведених затрат на виробництво і доставку одиниці продукції до споживача:

 

З=С+Ен*К+Сд. Г. П. ® min

де З - собівартість одиниці продукції, грн.;

Ен - нормативний коефіцієнт економічної ефективності;

До - питомі капітальні витрати, грн;

Сд. Г. П. - витрати на доставку одиниці продукції споживачу, грн.

 

Проаналізувати розрахункові дані про розміри підприємства за всіма варіантами (табл. 6.1, 6.2) та вибрати оптимальний за критерієм мінімальних наведених затрат на виробництво та доставку продукції;

 

2) Кількість основних виробничих робітників:

 

P=N*t/(Fеф.рв.н)

 

де N - річна програма випуску, шт.;

t - трудомісткість виготовлення машини, нормо-г;

Fеф. Р - ефективний річний фонд часу роботи робітника, г;

Кв.н - коефіцієнт виконання норм.

 

3) Необхідна кількість обладнання

 

n=N*t/Fеф.о

 

де Fеф.о. - ефективний річний фонд часу роботи одного верстата, г.

4) Капітальні вкладення визначають як суму затрат на обладнання з оснащенням та інструментом, вартість виробничої і побутової площі.

5) Собівартість річного випуску визначають як творення собівартості машини на річний обсяг виробництва.

6) Питомі наведені затрати визначають як частку від ділення річних наведених затрат на річний обсяг виробництва.

7) Результати розрахунку питомих наведених затрат за всіма варіантами повинні бути зведені в табл. 6.3.

 

Таблиця 6.1 – Вихідні дані

Варіант Річна програма випуску N, тис. шт. Трудомісткість виготовлення машини t, нормо-г. Радіус доставки машини R, тис. км. Середня вартість одиниці обладнання з оснащенням і обладнанням Sоб, тис. грн.
1.0 0.1 2.5
2.5 0.3 2.6
0.4 2.7
7.5 0.5 2.8
1.0 2.9
12.5 1.3 3.0
1.6 3.1
17.5 1.7 3.2
1.8 3.3
22.5 2.0 3.3
2.1 3.4
27.5 2.2 3.5
2.3 3.6
32.5 2.3 3.7
2.4 3.8
37.5 2.4 3.9
2.5 4.0
42.5 2.6 4.1
47.5 2.7 4.2
2.7 4.2
52.5 2.8 4.3
2.9 4.35
2.7 4.1
57.5 3.0 4.4

  

Таблиця 6.2 – Вихідні дані

 

Показник Позначка Дані
Ефективний річний фонд часу роботи одного верстата, г Fеф0
Середній коефіцієнт виконання норм Кв.н 1.1
Ефективний річний фонд часу роботи робітника, г Fеф.р
Питома площа на 1 верстат, м2. Sст
Вартість 1 м2 виробничої площі, грн Спл
Питома норма побутової і допоміжної площі на 1 працюючого, м2. Sпл
Вартість 1 м2 побутової і допоміжної площі, грн Спл.б
Середня заробітна плата 1 робітника в рік, грн Зр
Матеріальні витрати на 1 машину, грн См
Сумарні цехові і загальнозаводські витрати,% Рц.оз
Нормативний коефіцієнт економічної ефективності Ен 0.15
Маса машини, т. G 0.5
Вартість перевезення 1т вантажу на відстань 1 км., коп. Спер
Коефіцієнт, що враховує відрахування на соціальне страхування Котч  
Чисельність промислово-виробничого персоналу перевищує чисельність основних робітників в 1.87 раз

 

Загрузка...

Таблиця 6.3.

Наведені затрати на виробництво і доставку одиниці продукції.

 

Варіант
Наведені затрати на одиницю продукції, грн            

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 278 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Аутогенне тренування | Список літератури | Методичні вказівки до рішення | САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | Продовження таблиці 2.1 | Методичні вказівки до рішення | Продовження таблиці 3.1 | ЗАДАЧІ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ,САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ | ТЕМА 4. ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ТА ВИРОБНИЧА ПОТУЖНІСТЬ | ЗАДАЧІ ТА ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬОВАНОЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Продовження таблиці 5.1| Анастасия Афанасьева

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)