Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Заняття №1 (семінарське).Читайте также:
  1. Вказівки до виконання заняття
  2. Вказівки до виконання заняття
  3. Вказівки до виконання заняття
  4. Вказівки до виконання заняття
  5. Дидактичні матеріали до практичного заняття по темі 3:Географія розповсюдження та характеристика туристсько-рекреаційного потенціалу курортних ресурсів держави.
  6. Дидактичні матеріали до Семінарського заняття по темі 4:Видатні пам’ятники історії, археології, містобудування і архітектури.
  7. Е заняття

Тема: Поняття адміністративного права. Сутність та принципи державного управління.

Час: 2 години.

Навчальні питання:

1. Поняття, предмет, метод і система адміністративного права.

2.Співвідношення адміністративного права із суміжними галузями (конституційним, цивільним, трудовим, фінансовим, кримінальним та ін.).

3. Сутність, основні риси і структура державного управління.

4. Поняття та система основних принципів державного управління.

Теми для написання рефератів:

7. Становлення і розвиток українського адміністративного права.

8. Адміністративне право радянського періоду.

9. Поліцейське право, як теоретична засада адміністративного права.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: адміністративне право в системі права України, роль та місце адміністративного права в побудові правової держави. Предмет адміністративного права та його переосмислення в умовах правової реформи. Студенти повинні звернути особливу увагу на особливості адміністративного права, розглянути систему адміністративного права. Підгалузі та правові інститути адміністративного права. Розкрити кожне з цих понять. Проаналізувати метод локальної правотворчості із наведенням прикладів. Проаналізувати спеціальні принципи адміністративного права. Вміти визначати складові системи адміністративного права та їх елементи.

Література:

Основна: 1, 2, 5, 7, 10, 13, 15. 19, 24.

Додаткова: 4, 8. 9, 13, 16. 19,23. 28, 41, 45. 49, 50.

Нормативно-правові акти та матеріали судової практики: 35, 29, 35. 38, 45, 43. 49, 70.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 82 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)