Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновок. Під час вивчення дисципліни «Адміністративне право України» розглядаються такіЧитайте также:
  1. Висновок
  2. ВИСНОВОК
  3. ВИСНОВОК
  4. Висновок
  5. ВИСНОВОК
  6. Висновок
  7. ВИСНОВОК

Під час вивчення дисципліни «Адміністративне право України» розглядаються такі питання, як поняття, місце і роль адміністративного права в системі права України, норми адміністративного права, адміністративні правовідносини. Фізичні особи, органи виконавчої влади як суб`єкти адміністративного права. Форми, методи державного управління. Вивчається адміністративне право зарубіжних країн.

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства метою адміністративно-правового регулювання є встановлення і регламентація таких взаємовідносин громадян, якими кожній людині має бути гарантовано реальне додержання і охорона у сфері виконавчої влади належних їй прав і свобод, а також ефективний захист цих прав і свобод у випадках їх порушення.

Загальна частина адміністративного права об'єднує норми, якими закріплюються основні принципи державного управління, регулюється правове положення його суб'єктів, визначаються методи та форми виконавчо-розпорядчої діяльності, встановлюється адміністративна відповідальність, регламентуються процесуально-процедурні питання у сфері державного управління.

Після вивчення дисципліни «Адміністративне право України» студенти мають можливість вільно обговорювати проблемні питання цієї галузі, надавати правову допомогу учасникам адміністративно-правових відносин.

Задля успішного складання іспиту рекомендується опрацювати необхідний обсяг матеріалу за аудиторним навчальним навантаженням та свідомо поставитись до самостійної роботи під час підготовки до семінарських та практичних занять протягом семестру. Необхідно взяти до уваги, опрацювати і проаналізувати наведений перелік нормативних-правових актів та матеріалів судової практики.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)