Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

На 2007-2008 навчальний рікЧитайте также:
  1. Державний вищий навчальний заклад
  2. Державний вищий навчальний заклад
  3. Державний вищий навчальний заклад
  4. Державний вищий навчальний заклад
  5. Загальні положення про вищий навчальний заклад
  6. На 2007-2008 учебный год
  Кількість годин/кредитів, у т.ч. Вид контролю
Всього аудиторних Лекції аудиторних Самостійна робота Курсова Залік Іспит Тестування
Практичні Лабораторні Семінарські
№ семестру                    
Мод № 1                      
Тема 1     -              
Тема 2     -              
Тема 3     -              
Тема 4     -              
Всього за модулем   8 -   10 19       +
Мод № 2                    
Тема 5     -              
Тема 6     -              
Тема 7     -              
Тема 8     -              
Всього за модулем   10 -   12 26       +
Мод № 3                    
Тема 9     -              
Тема 10     -              
Тема 11     -              
Тема 12     -              
Всього за модулем   10 -   10 30       +
Всього за 1 семестр     -           + +++
Всього за навчальний рік     -           + +++

 

для студентів заочної форми навчання (5,5 років)

Сумської юридичної філії Харківського національного університету внутрішніх справ

на 2007-2008 навчальний рік

  Кількість годин/кредитів, у т.ч. Вид контролю
Всього аудиторних Лекції аудиторних Самостійна робота Курсова Залік Іспит Тестування
Практичні Лабораторні Семінарські
№ семестру                    
Мод № 1                      
Тема 1     -   -          
Тема 2   - -   -          
Тема 3     -   -          
Тема 4   - -              
Тема 5   - -   -          
Тема 6     -   -          
Тема 7   - -              
Тема 8     -   -          
Тема 9   - -   -          
Тема 10     -   -          
Тема 11     -              
Тема 12     -   -          
Всього за модулем   14 -   6 110       +
Всього за 1 семестр     -           + +++
Всього за навчальний рік     -           + +++

для студентів заочної форми навчання (5 років)

Сумської юридичної філії Харківського національного університету внутрішніх справ


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)