Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Лекція № 9(2 години).Читайте также:
  1. Друга лекція - 18 січня 1965 р.
  2. Лекція 1. (2 год.) Поняття та принципи реалізації сімейних правовідносин шляхом здійснення нотаріальної діяльності
  3. Лекція 12 (2 год.)Процесуальний порядок вжиття заходів до охорони спадкового майна
  4. Лекція 12. Загальна характеристика фінансового ринку та місце ринку цінний паперів в структурі фінансового ринку
  5. Лекція 13 (2 год.)Видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя в разі смерті одного з подружжя
  6. Лекція 14 (2 год.)Видача свідоцтва виконавцю заповіту
  7. Лекція 2 (2 год.)Особливості порядку нотаріального посвідчення договорів про порядок користування спільним сумісним майном подружжя та договорів про поділ такого майна.

Тема: Забезпечення законності в державному управлінні.

На лекційному занятті розглядається принцип законності у державному управлінні, його зміст і значення. Співвідношення законності і дисципліни. Поняття та види способів забезпечення законності в державному управлінні.

Визначається поняття та види контролю. Державний контроль в управлінні, його види. Контроль органів законодавчої влади. Контрольні повноваження Президента України. Контроль органів виконавчої влади. Адміністративний нагляд. Функції, повноваження та система державних інспекцій. Контроль органів судової влади, форми його здійснення. Громадський контроль в державному управління та його значення.

Розкривається зміст прокурорського нагляду як способу забезпечення законності в державному управлінні. Поняття і предмет загального нагляду прокуратури. Повноваження прокурора по здійсненню загального нагляду. Акти прокурора в порядку загального нагляду.

семінарськЕ заняття:

Заняття № 12 (2 години).

Тема: Забезпечення законності в державному управлінні.

Навчальні питання:

1. Способи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні.

2. Контроль у системі способів забезпечення законності у державному управлінні.

3. Функції, повноваження та система державних інспекцій.

4. Громадський контроль в державному управлінні та його значення.

5. Види адміністративного нагляду.

6. Правове регулювання права громадян на звернення.

Теми для написання рефератів:

1. Парламентський контроль.

2. Судовий контроль.

3. Адміністративний нагляд.

Додаткові питання:

Під час самостійної роботи необхідно опрацювати наступні питання: контроль з боку органів місцевого самоврядування. Контроль з боку громадських організацій. Контроль з боку Президента України. Звернення громадян в системі способів забезпечення законності у державному управлінні. Поняття звернення громадян, його види. Процедура щодо розгляду звернень громадян. Правовий статус учасників процедури щодо розгляду звернень громадян.

 

Тема № 10. Адміністративно-правові основи управління у сферах економічної діяльності держави, господарювання та міжгалузевих сферах.

Всього годин 14, у т.ч. лекції - 2, практичні заняття - 0, семінарські заняття - 2, самостійна робота - 10.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)