Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА № 30. Провадження в справах про звернення громадян.Читайте также:
  1. Впровадження результатів досліджень
  2. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  3. Забезпечення кримінального провадження
  4. Забезпечення кримінального провадження
  5. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України
  6. Звернення стягнення на пай члена виробничого кооперативу
  7. Історія впровадження екологічної експертизи в Україні

1. Організаційно-правові основи провадження за зверненнями громадян

2. Особливості провадження за окремими видами звернень

3. Діловодство за зверненнями громадян

4. Інститут адміністративного оскарження. Адміністративна скарга

 

Ключові поняття: Звернення громадян. Заява. Пропозиція. Скарга. Право на звернення. Розгляд звернення. Строк розгляду звернення. Відмова у розгляді звернення. Особистий прийом громадян.

Питання для повторення та обговорення:

1. За якими критеріями можна класифікувати звернення?

2. Які звернення не підлягають розгляду?

3. Які вимоги висуває законодавець до звернень громадян?

4. Охарактеризувати особливості провадження за пропозиціями.

5. Яким нормативно-правовим актом регламентується звернення громадян?

6. Охарактеризувати особливості провадження за заявами

7. Протягом якого часу повинні бути зареєстровані звернення громадян?

8. Які відомості вказуються в реєстраційно-контрольній картці?

9. Якими чином розташовуються документи у справах?

10. Які існують мотиви звернення громадян до органів внутрішніх справ?

11. На які види поділяються звернення в залежності від їхнього змісту?

12. Які рішення можуть бути прийняті посадовими особами за наслідками отримання скарги?

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)