Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА № 17. Управління адміністративно-політичною сферою.Читайте также:
  1. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
  2. Апарат захисту та управління АЗУВУ200Б
  3. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  4. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та заземлення
  5. Блок регулювання захисту та управління 2438-140.
  6. Блок регулювання захисту, та управління 2438-140.
  7. Вибір систем управління запасами

1. Управління обороною.

2. Управління національною безпекою.

3. Управління внутрішніми справами.

4. Управління закордонними справами.

5. Управління юстицією.

 

Ключові поняття: Державне управління. Галузі державного управління. Сфери державного управління. Суб'єкти державного управління. Адміністративно-політична сфера. Оборона. Державна безпека. Юстиція. Внутрішні справи. Іноземні справи. Охорона державного кордону. Митна справа.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. З чого складаються Збройні Сили України?

2. На чому ґрунтується Воєнна доктрина?

3. Як здійснюється комплектування Збройних Сил України?

4. Назвати основні напрями діяльності Служби безпеки України.

5. Порівняти розвідувальну та контррозвідувальну діяльність України?

6. Назвати функції внутрішніх військ.

7. Перерахувати основні завдання органів внутрішніх справ.

8. Дати визначення поняття громадського порядку.

9. Охарактеризувати особливості проходження служби в органах внутрішніх справ.

10. Дати визначення МЗС України.

11. Назвати закордонні органи МЗС України.

12. Хто очолює дипломатичне представництво України?

13. Що відноситься до об’єктів юстиції?

14. У чому полягають особливості юстиції?

15. Охарактеризувати поняття актів громадянського стану.

16. Дати характеристику правовому становищу нотаріату в Україні.

17. Порівняти повноваження державних та приватних нотаріусів.

18. У чому проявляється специфіка взаємовідносин органів юстиції та адвокатури?


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 72 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.006 сек.)