Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА № 23. Адміністративно-процесуальні норми та відносини.Читайте также:
  1. Адміністративно-правові норми: поняття, особливості, структура, види.
  2. Выбор системы освещения, выбор нормированной освещенности и коэффициента запаса, размещение светильников в помещении.
  3. Глава 22. Нормирование труда
  4. Глава 22. НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
  5. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
  6. ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ
  7. Дія прецедентно'! норми в часі та просторі

1. Поняття, ознаки та основні риси норм адміністративного процесуального права.

2. Джерела адміністративно-процесуального права.

3. Поняття та основні риси адміністративних процесуальних правовідносин.

4. Суб’єкти адміністративних процесуальних відносин та їх адміністративна процесуальна право- та дієздатність.

5. Поняття та класифікація юридичних фактів, що зумовлюють виникнення, зміну чи припинення адміністративно-процесуальних правовідносин.

 

Ключові поняття: Право. Система права. Норма права. Адміністративно-процесуальна норма. Джерело права. Правовідносини. Адміністративно-процесуальні правовідносини. Структура. Суб'єкти правовідносин. Правоздатність. Дієздатність. Об'єкт правовідносин. Зміст правовідносин. Юридичний факт.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Яка структура притаманна нормам адміністративно-процесуального права?

2. Чи всім нормам притаманна наявність всіх структурних частин?

3. За якими критеріями класифікуються адміністративно-процесуальні норми?

4. Охарактеризувати Конституцію України як джерело адміністративно-процесуального права.

5. Чи виступають міжнародні договори джерелом адміністративно-процесуального права?

6. Чи можуть бути джерелом адміністративно-процесуального права Постанови Пленуму Верховного Суду України?

7. Проблема співвідношення матеріальних та процесуальних адміністративних правовідносин.

8. Структура адміністративних процесуальних відносин.

9. Що виступає об’єктом адміністративних процесуальних відносин?

10. Які специфічні ознаки притаманні об’єкту адміністративних процесуальних відносин?

11. Що собою являє зміст адміністративних процесуальних відносин?

12. Яка різниця між юридичним фактом дії і події?

 

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 64 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)