Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА № 18. Адміністративно-правове управління освітою, наукою та культурою.Читайте также:
  1. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
  2. Апарат захисту та управління АЗУВУ200Б
  3. Апаратура захисту і управління авіаційних генераторів
  4. Апаратура управління та захисту електричних мереж, металізація та заземлення
  5. Блок регулювання захисту та управління 2438-140.
  6. Блок регулювання захисту, та управління 2438-140.
  7. Вибір систем управління запасами

1. Поняття та зміст державного управління у сфері освіти. система органів виконавчої влади, які здійснюють управління у сфері освіти.

2. Види і правовий статус освітньо-виховних закладів.

3. Управління науковою діяльністю.

4. Наукові заклади і наукові товариства.

 

Ключові поняття: Державне управління. Галузі державного управління. Сфери державного управління. Суб'єкти державного управління. Соціально-культурна сфера. Освіта. Вища освіта. Наука. Культура. Охорона здоров'я. Молодь. Фізична культура. Спорт. Соціальний захист.

Питання для повторення та обговорення:

1. Назвати органи управління освітою в Україні.

2. Які освітньо-кваліфікаційні рівні встановлені в Україні?

3. Назвати дорадчий орган управління вищого навчального закладу.

4. Які державні органи здійснюють контроль за діяльністю вищого навчального закладу?

5. Хто здійснює управління професійно-технічним закладом освіти?

6. На яких засадах ґрунтується управління в сфері наукової діяльності?

7. Назвати органи управління наукою.

8. Назвати пріоритетні напрями розвитку науки і техніки.

9. Які галузеві академії наук діють в Україні?

10. Які установи здійснюють розвиток галузевої та відомчої науки?

 

ТЕМА № 19. Сутність управління у сфері економіки.

 

1. Правові засади управління економікою.

2. Управління промисловістю.

3. Управління сільським господарством.

4. Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі управління промисловістю та агропромисловим комплексом.

 

Ключові поняття: Державне управління. Галузі державного управління. Сфери державного управління. Суб'єкти державного управління. Економіка. Структура економіки. Сектори економіки. Регулювання економіки. Демонополізація економіки. Оподаткування. Інвестування. Вільні економічні зони. Промисловість. Сільське господарство. Будівництво. Транспорт. Житлове господарство. Побутове обслуговування.

Питання для повторення та обговорення:

1. Назвати основні напрями економічних перетворень у державі.

2. У чому полягає зміст державного керівництва в сфері економіки?

3. Назвати особливості керуючого впливу і структурну побудову механізму управління економікою.

4. За допомогою яких засобів здійснюється управління промисловістю?

5. Які державні органи здійснюють управління у сфері промисловості?

6. Назвати характерні риси управління промисловістю.

7. Які підприємства відносяться до сільськогосподарських?

8. У чому полягає особливість виробництва у сфері сільського господарства?

9. Дати визначення адміністративного правопорушення в галузі управління промисловістю та агропромисловим комплексом.

10. У яких главах розміщені статті, що стосують правопорушень в галузі управління промисловістю та агропромисловим комплексом?

11. Які органи розглядають справи про адміністративні правопорушення в цій сфері?

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 76 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.011 сек.)