Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА № 28. Провадження в справах про адміністративні делікти.Читайте также:
  1. Впровадження результатів досліджень
  2. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  3. Забезпечення кримінального провадження
  4. Забезпечення кримінального провадження
  5. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України
  6. Історія впровадження екологічної експертизи в Україні
  7. Кримінального провадження

1. Основні положення провадження в справах про адміністративні правопорушення.

2. Порушення справи про адміністративне правопорушення та адміністративне розслідування.

3. Розгляд справи про адміністративне правопорушення та винесення постанови по справі.

4. Оскарження і опротестування постанов по справах про адміністративне правопорушення та перегляд справ.

 

Ключові поняття: Провадження. Адміністративне правопорушення. Обставини, що виключають провадження в справах про адміністративні правопорушення. Докази. Протокол про адміністративне правопорушення. Доставлення правопорушника. Адміністративне затримання. Особистий огляд. Огляд речей. Відсторонення водіїв. Потерпілий. Представник. Свідок. Експерт. Перекладач. Органи, уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення.

Питання для повторення та обговорення:

1. Що може виступати джерелом доказів в провадження про адміністративні проступки?

2. Які існують стадії провадження в справах про адміністративні проступки?

3. Які існують адміністративно-процесуальні заходи примусу?

4. Назвати обставини, що виключають провадження у справі.

5. Які існують способи вияснення фактичних обставин справи?

6. Що собою являє протокол і які дані в ньому мають бути зафіксовані?

7. В яких випадках виноситься постанова про закриття справи?

8. Які відомості повинна містити постанова по справі про адміністративне правопорушення?

9. Як розпочинається розгляд справи?

10. Що може бути процесуальними підставами перегляду справи?

11. Які рішення може прийняти орган (посадова особа), що розглядає скаргу, протест на постанову по справі про адміністративне правопорушення?

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 56 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)