Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА № 33. Атестаційне провадження.Читайте также:
  1. Лекція 4.(2 год.)Свідоцтво про право на спадщину: суть свідоцтва, мета вчинення даного провадження.
  2. Тема 21-22. Загальна характеристика окремого провадження. Особливості розгляду деяких категорій справ окремого провадження.
  3. Тема 35. Касаційне провадження.
  4. ТЕМА № 36. Апеляційне та касаційне провадження.
  5. ТЕМА № 36. Апеляційне та касаційне провадження.

1. Поняття та сутність атестаційного провадження.

2. Стадії атестаційного провадження.

3. Об’єкти атестаційних відносин.

 

Ключові поняття: Адміністративний процес. Неюрисдикційні провадження. Реєстраційне провадження. Легалізація об'єднань громадян. Дозвільне провадження. Ліцензування. Сертифікація. Дозвіл. Нотаріальна діяльність. Адвокатська діяльність. Атестація. Державні службовці.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Скільки є груп об’єктів державної реєстрації?

2. До якої групи відносять угоди та ліцензії?

3. Чи підлягають виїмці і розукомплектуванню документи, які знаходяться у реєстраційній справі?

4. Які відомості не заносяться до Державного реєстру?

5. Які існують підстави для відмови у проведенні державної реєстрації?

6. Якими нормативно-правовими актами регулюється функціонування дозвільної системи в Україні?

7. Дати визначення понять: «спеціальний дозвіл», «ліцензія», «сертифікат».

8. Які документи подаються для порушення дозвільного провадження?

9. Який строк перевірки повноти та достовірності поданих документів?

10. В яких випадках заява про видачу дозвільного документа залишається без розгляду?

11. Зі скількох стадій складається атестаційне провадження?

12. Які існують види експертиз?

13. Які особливості має стадія «Підготовка справи про атестацію»?

14. Яке рішення може бути прийняте атестаційною комісією за результатами атестування фізичних осіб?


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)