Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА № 20. Адміністративне правопорушення.Читайте также:
  1. Адміністративне затримання
  2. Адміністративне право: поняття, система, джерела.
  3. Види юридичної відповідальності за екологічні правопорушення.
  4. ТЕМА № 27. Адміністративне доказування та докази в адміністративному процесі.
  5. Цей перелік порушень не є вичерпним, і відповідальність може бути встановлена і за інші правопорушення.

1. Поняття та загальна характеристика адміністративного правопорушення.

2. Ознаки адміністративного правопорушення.

3. Склад адміністративного правопорушення.

4. Адміністративне правопорушення та злочин: спільні та відмінні риси

 

Ключові поняття: Правопорушення. Проступок. Адміністративне правопорушення. Склад правопорушення. Об'єкт правопорушення. Суб'єкт правопорушення. Об'єктивна сторона правопорушення. Суб'єктивна сторона правопорушення. Дисциплінарний проступок.

Питання для повторення та обговорення:

1. Дати визначення адміністративного правопорушення.

2. Порівняти визначення правопорушення з курсу теорії держави та права з визначенням адміністративного правопорушення. Пояснити відмінності.

3. Які ознаки адміністративного правопорушення відносяться до об’єктивних, а які – до суб’єктивних?

4. Як визначається високий ступінь заподіяної шкоди?

5. Охарактеризувати правопорушення з матеріальним та формальним складом.

6. Які існують види об’єктів правопорушення?

7. Охарактеризувати прості і складні діяння.

8. Які ознаки розрізняють у спеціального суб’єкта правопорушення?

9. Які ознаки є характерними як для злочинів так і для правопорушень?

10. За яким основним критерієм розрізняють злочини і правопорушення?

11. Здійснити порівняльну характеристику суб’єкта злочину і правопорушення.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.005 сек.)