Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА № 31. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки.Читайте также:
  1. Види адміністративних порушень митного законодавства
  2. Впровадження результатів досліджень
  3. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  4. Забезпечення кримінального провадження
  5. Забезпечення кримінального провадження
  6. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України
  7. І ДИСЦИПЛІНАРНІ САНКЦІЇ ЗА ДОПУЩЕНІ ПОРУШЕННЯ

1. Провадження в адміністративних справах про дисциплінарні проступки як складова адміністративного процесу

2. Дисциплінарне провадження в справах про адміністративні делікти, вчинені особами, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів або спеціальних положень про дисципліну

3. Дисциплінарне провадження в справах про порушення правил попереднього ув’язнення, умов і порядку відбуття кримінального покарання

4. Дисциплінарне провадження в справах про порушення правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників для неповнолітніх та осіб, затриманих за бродяжництво.

 

Ключові поняття: Юридична відповідальність. Дисциплінарна відповідальність. Підстави притягнення до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення. Стадії дисциплінарного провадження. Державні службовці.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Назвати специфічні риси дисциплінарної відповідальності.

2. Які існують види дисциплінарної відповідальності?

3. Якими нормативно-правовими актами регулюється здійснення дисциплінарних проваджень?

4. До кого застосовується позбавлення права носіння військової форми одягу?

5. Скільки стадій дисциплінарного провадження відомо?

6. Які санкції можуть застосовуватись за недодержання особами, взятими під варту, вимог режиму попереднього ув’язнення?

7. В яких випадках до засуджених осіб застосовується поміщення в карцер і на який термін?

8. Які категорії осіб можуть застосовувати заходи стягнення до військовослужбовців?

9. Надати стислу характеристику дисциплінарних проваджень про порушення правил внутрішнього розпорядку приймальників-розподільників та закладів інтернатного типу.

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 147 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.005 сек.)