Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА № 36. Апеляційне та касаційне провадження.Читайте также:
  1. Лекція 4.(2 год.)Свідоцтво про право на спадщину: суть свідоцтва, мета вчинення даного провадження.
  2. Стаття 393. Право на апеляційне оскарження
  3. Стаття 425. Право на касаційне оскарження
  4. Тема 21-22. Загальна характеристика окремого провадження. Особливості розгляду деяких категорій справ окремого провадження.
  5. Тема 23. Апеляційне провадження
  6. Тема 23. Апеляційне провадження
  7. Тема 24. Касаційне провадження

1. Поняття та ознаки апеляції в адміністративно-судочинському процесі.

2. Порядок та строки апеляційного оскарження.

3. Процедура апеляційного розгляду.

4. Суть та особливості касаційного провадження в адміністративному судочинстві. Касаційна скарга.

5. Порядок касаційного провадження.

 

Ключові поняття: Оскарження судового рішення. Апеляція. Право на апеляцію. Судове рішення. Апеляційне провадження. Апеляційний розгляд. Перегляд судових рішень. Касаційна інстанція. Касаційне провадження. Право на касаційне оскарження. Предмет касаційного оскарження. Підстава касаційного оскарження. Касаційна скарга. Строк касації.

 

Питання для повторення та обговорення:

1. Хто має право на апеляційне оскарження?

2. Які ухвали можуть бути оскаржені окремо від постанови суду?

3. З яких стадій складається провадження в суді апеляційної інстанції?

4. Протягом якого часу може бути оскаржена постанова суду першої інстанції?

5. Який термін надається законодавцем на оскарження ухвали суду першої інстанції?

6. Які наслідки пропущення строку для подачі апеляційної скарги?

7. Які відомості повинні вказуватись в апеляційній скарзі?

8. Протягом якого часу має бути перевірена апеляційна скарга на відповідність законодавству?

9. Які відомості повинні бути з’ясовані під час підготовки справи до апеляційного розгляду?

10. Які особи мають право на касаційне оскарження?

11. Що повинно бути зазначено у касаційній скарзі?

12. Який суд є судом касаційної інстанції в Україні?

13. В який строк суддя касаційного суду повинен перевірити її відповідність ст. 213 КАС?

14. В яких випадках судові рішення можуть бути скасовані і направлені на новий розгляд в суд першої інстанції?

15. Які рішення можуть бути винесені суддею касаційного суду за наслідками розгляду справи?


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 65 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)