Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

BAŞKENTİMİZ

Halen ben Moskova'da oturuyorum. Moskova, Rusya Federasyonunun başkentidir. Çok büyük bir şehir. Kentlerimizin en büyüğüdür. Kentin merkezi Kızıl meydan. Bak, çok geniş. Uzakta Moskova nehrini görüyoruz, daha yakında Sen Bazil1 katedralini. Meydanın sağ yanında (tarafında) anıt kabir (mozole)var. Kremlin2 duvarlarının arkasında üç katlı güzel bir konak yükseliyor. Burada Rusya hükümeti çalışıyor.

En büyük mağazalardan3 GUM mağazası ile Tarih müzesinin bir yüzü gene Kızıl meydana bakıyor. Ötede, sol yanda, «Rusya» otelinin muazzam4 yapısı yükseliyor. Kremlin'in ötesinde, Manejnaya meydanında eski üniversite binası var; halen burada Asya—Afrika ülkeleri enstitüsü (yüksek okulu) bulunuyor.

1 Sen Bazil— Василий Блаженный. 2 Kremlin— Кремль.

3 En büyük mağaralardan...исходный падеж в выделительном значе­
нии:
(один) из самых больших магазинов...

4 muazzam— огромный.


Moskova'nın ana caddeleri çok geniş ve işlektir. İşte Tverskaya caddesi. Bu caddede troleybüslerle otobüsler İşliyor. Durmadan otomobiller, taksiler koşuyor. Altında metro da vardır. Puşkin ve Prens1 Dolgorukiy abideleriyle Gorki ve Mayakovaki anıtları bu caddenin her iki yanındadır. Yermolova tiyatrosu, Çaykovski adlı konser salonu, büyük «Rusya» sineması hep burada.

Moskova, büyük bir kültür merkezidir. Kentimizde ya otuz ya da daha çok tiyatro vardır. Meşhur Bolşoy tiyatrosu (yani Büyük tiyatro) Kızıl meydana yakın, Tiyatro meydanındadır. 60 müze, dört bin kitaplık (bu arada ünlü Rusya kitaplığı), birkaç yüz kulüp ve kültür sarayı kentin şurasında burasmdadır.

Yer yüzünde (dünyada) Moskova üniversitesinden büyük bir üniversite yoktur. Başka üniversite ve okullar bundan kat kat küçüktür

Birçok aydınlar ya bu üniversite ve okullarda ya da Bilimler (İlimler) akademisinde çalışıyorlar.

Doğal, kentin her semtinde büyük küçük iş yerleri var. Galiba en irisi, en ünlüsü Lihaçov adlı otomobil fabrikası. Mağazalarda, dükkanlarda, iş yerlerinde iş adamları kendi işlerine bakıyorlar. Fakat biz öğrenciler başka İşlerle uğraşıyoruz. Bu ders yılında bir arkadaşımla ben Türkçe'yi öğrenmeğe başlıyoruz; ancak ben Hümaniter üniversitede, o ise (o da) Asya — Afrika ülkeleri okulunda. Bizim üniversite Miusskaya meydanındadır. Yapımızın önünde küçük bir bahçe var, pencerelerimizin çoğu da küçük bir ara sokağa bakıyor. Bir kültürpark var, fakat okulumuzdan oldukça uzak. Gene de arasıra oraya dinlenmeğe gidiyoruz.

SPOR SALONUNDA (bir konuşma2)

HALİT:Merhaba, Selim! Ne yapıyorsun burada? SELİM:Gün aydın! Spor salonunda inşân mektup yazmıyor,

1 prens— князь.

2 konuşma— беседа.


doğal. Jimnastik yapıyorum burada, daha doğrusu sporla uğraşıyorum. Görmüyor musun?

H. Niye spor yapıyorsun? Hem de geç saatte.

S. Bana mı soruyorsun?

H. Başka kimse yok ya! Tabiî sana.

S.. Ne ayındayız biz? Kasım ayında değil miyiz?

H. Kasımdayız, evet.

S. Bugün ayın kaçı?

H. Kasım ayının üçü.

S. Ne diyorsun sen? Bugün kasımın üçü mü? Şurada iki gazete var. «Cumhuriyet»le «Akşam». İkisi de sabah gazetesi. Getir bana birini. Evet evet, gel yanıma.

H. İşte, al. «Aksam» gazetesi.

S. Kendin aç, bak. Görüyor musun? Dört Kasım tarihli

gazete değil mi?

H. Evet, galiba doğrusun.

S. Şimdi götür yerine.

H. Peki, ama soruma yanıt vermiyorsun.

S. Yani? Hangi soruna?

H. Niye spor yapıyorsun burada.

S. Ayın altısını bekliyorum.

H. Ayın altısında ne var?

S. Spor kulübünde bir maç başlıyor. Şimdi durmadan, her gün çalışmak gerek. Dinlenmek yok1.H. Öyle mi? Tenis maçı, değil mi?

S. Evet, öyle.

H. Maç gündüzün mü başlıyor?

S. Hayır, daha geç, saat yedide. Sen de uğra. Seni

herkesten çok bekliyorum, H. Teşekkür ederim, fakat boş vaktim yok.

Dinlenmek yok!— Никакого отдыха!


S. Dersine mi çalışıyorsun? Yoksa bu gece bir yere mi gidiyorsun?

H. Hem dersime çalışıyorum, Kasımın onunda bir sınav veriyoruz, hem de başka bir işim var, bitirmek istiyorum.

S. Acele bir iş mi?

H. Evet.

S. öyleyse ne duruyorsun burada? Git, işine bak.

H. Doğrusun. Artık gidiyorum. Spor salonundan bu defa konser salonuna. Hoşça kal.

S. İyi geceler!


Дата добавления: 2015-10-16; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: УПРАЖНЕНИЯ | УПРАЖНЕНИЯ | УПРАЖНЕНИЯ | Dinlenmek (istirahat etmek) — | Текст и диалог Okulumuz | Переведите на русский язык следующие предложения; | УПРАЖНЕНИЯ | УПРАЖНЕНИЯ | ВИНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ | СТЕПЕНИ СРАВНЕНИЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
СЛОВАРЬ| УПРАЖНЕНИЯ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.012 сек.)