Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Поняття про цивільну правоздатність і дієздатність. Види цивільної дієздатності.

Читайте также:
  1. A) Повиновение ученым или правителя, веруя, что у них есть право запрета и разрешения является большим ширком.
  2. Cведения для полагающих себя православными
  3. I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА РЕГЛАМЕНТУ.
  4. I. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИММУНОПРОФИЛАКТИКИ
  5. II. XVII век: кодификация православной сакраментологии
  6. II. ОРГАНИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОГО СЛУЖЕНИЯ В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
  7. IV. Справочные издания

Право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю. Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності встановлюються Конституцією України та законом. Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом. Інформація про державну реєстрацію фізичних осіб—підприємців є відкритою. Якщо особа розпочала підприємницьку діяльність без державної реєстрації, уклавши відповідні договори, вона не має права оспорювати ці договори на тій підставі, що вона не є підприємцем. Умовами здійснення підприємницької діяльності згідно із ст. 50 ЦК України є повна цивільна дієздатність фізичної особи та державна реєстрація. Статтею 128 ГК визначено у загальній формі деякі особливості статусу громадянина як суб'єкта господарювання. Цивільну дієздатність у повному обсязі мають фізичні особи, які досягли 18 років. Фізична особа може набути повної цивільної дієздатності і до досягнення вказаного віку, зокрема, у разі реєстрації шлюбу. Повна цивільна дієздатність виникає у такому випадку автоматично з моменту його реєстрації. Законодавець передбачає можливість надання повної цивільної дієздатності фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, та неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини. У цьому випадку необхідне рішення органу опіки і піклування або суду. Цивільна правоздатність - це здатність фізичної особи мати цивільні права і обов´язки. Цивільна правоздатність визнається однаковою мірою за всіма фізичними особами незалежно від їх віку, стану здоров´я та інших факторів. Закон допускає два види обмеження цивільної правоздатності - добровільне і примусове. На відміну від правоздатності, яка гарантує фізичній особі можливість мати цивільні права і обов´язки незалежно від її волі, цивільна дієздатність пов´язана з активним волевиявленням. Здатність здійснювати права і обов´язки, в зазначеному розумінні, виникає не одразу після народження, а поступово, в міру досягнення фізичною особою певного віку. Крім того, на дієздатність може негативно впливати стан здоров´я фізичної особи, її можливість розуміти значення і наслідки своїх дій, здатність керувати ними, протиправність поведінки самої особи. За ступенем дієздатності фізичних осіб поділяють на:- повністю дієздатних; ( з 18 років ). Повну цивільну дієздатність може бути надано фізичній особі, яка досягла 16 років і працює за трудовим договором, а також неповнолітній особі, яка записана матір'ю або батьком дитини. - з частковою дієздатністю; (яким не виповнилося 14 років - малолітні)- з неповною дієздатністю; (неповнолітні особи віком від 14 до 18 років)- з обмеженою дієздатністю; (заборону громадянинові на підставі рішення суду - самостійно укладати правочини)- недієздатних осіб. (фізична особа не здатна усвідомлювати значення своїх дій та (або) керувати ними.)


Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 165 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Господарська діяльність: поняття, види .принципи та правове регулювання | Поняття та ознаки ознаки господарських правовідносин | Поняття та класифікація організаційно-правових форм субєктів господарювання | Правове регулювання та види кооперативів | Статутний капітал: поняття, порядок формування та законодавчі вимоги до розміру | Особливості державної реєстрації та припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями. | Переваги та недоліки реєстрації та здійснення ГД у формі ФОП | Поняття та види ліцензійних систем | Поняття ліцензії,строк дії та вартість її одержання. Ліцензіат та ліцензійні вимоги | Порядок одержання ліцензії |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Процедура державної реєстрації суб’єктів господарювання| Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.017 сек.)