Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Поняття та види ліцензійних систем

Читайте также:
  1. CALS-система - Интегрированная электронная информационная система управления реализующая технологию CALS.
  2. CSRP-система - Интегрированная электронная информационная система управления, реализующая концепцию CSRP.
  3. I. Кто есть кто, или система ценностей
  4. I. Создание «советской системы» в экономике
  5. I. Становление современной политической системы в Индии
  6. I. Формирование условий для ликвидации колониальной системы
  7. II. Развитие политической системы

Ліцензування підприємницької діяльності за її видами є складовою частиною державного регулювання підприємництва в Україні, спрямоване на забезпечення єдиної державної політики у цій сфері та захист економічних і соціальних інтересів громадян. Державне ліцензування підприємницької діяльності в Україні впроваджується відповідно до Конституції України щодо права кожного на здійснення підприємницької діяльності, яка не заборонена законом.Головним завданням ліцензування є захист економічних та інших інтересів держави, її громадян шляхом встановлення з боку держави певних умов і правил здійснення окремих видів підприємницької діяльності.Необхідність розвитку вітчизняного виробництва в умовах переходу до ринкової економіки та розв'язання проблем інтеграції України в Європейське співтовариство вимагають посилення уваги з боку Кабінету Міністрів України до регулювання підприємництва і перебудови методології та організації заходів щодо ліцензування окремих видів підприємницької діяльності.Діяльність у сфері ліцензування підприємництва базується на таких принципах: захист конституційних прав і свобод людини та громадянина, законних інтересів, здоров'я громадян і безпеки держави; рівність прав усіх суб'єктів підприємництва незалежно від їх організаційних форм та форм власності; гласність та відкритість процесу ліцензування. Реалізація цих принципів забезпечується формуванням відповідної правової і нормативно-інструктивної бази та створенням єдиної інформаційної системи ліцензування підприємництва. Регулюванню мають підлягати тільки ті види підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я людини, навколишнє природне середовище, безпеку держави. Не вважається за доцільне ліцензувати підприємницьку діяльність, контроль за здійсненням якої проводять уповноважені на це органи(санітарно-епідеміологічні, пожежного нагляду, торговельна, технічна та державна податкова адміністрація. Ліцензійна система – це єдина система надання ліцензій, що включає інформування, науково-технічну і юридичну підготовку матеріалів і оформлення, а також інших дій пов’язаних з ліцензуванням. В Україні виділяють такі ліцензійні системи:1) Загальна система, відпов. До ЗУ «Про ліцензування певних видів ГД»;2) Спеціальні системи, відпов. до них спеціальних законів, що регулюють відносини в окремих видах ГД;3) Ліцензування у сфері інтелектуальної власності.Ліцензування є відносно новою формою адміністративного регулювання господарської діяльності в Україні. Система ліцензування перебуває в процесі становлення і має на собі помітний вплив проблем і труднощів, які притаманні економіці.


Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 138 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Господарська діяльність: поняття, види .принципи та правове регулювання | Поняття та ознаки ознаки господарських правовідносин | Поняття та класифікація організаційно-правових форм субєктів господарювання | Правове регулювання та види кооперативів | Статутний капітал: поняття, порядок формування та законодавчі вимоги до розміру | Процедура державної реєстрації суб’єктів господарювання | Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Поняття про цивільну правоздатність і дієздатність. Види цивільної дієздатності. | Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності | Особливості державної реєстрації та припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями. | Порядок одержання ліцензії |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Переваги та недоліки реєстрації та здійснення ГД у формі ФОП| Поняття ліцензії,строк дії та вартість її одержання. Ліцензіат та ліцензійні вимоги

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.015 сек.)