Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності

Читайте также:
  1. II. Левая и правая стороны
  2. III. Обязанности и права сторон
  3. IV. Зміст діяльності психологічної служби
  4. PEST-аналіз як ефективний метод дослідження макросередовища діяльності підприємства.
  5. Quot;Где ты находишься, Джулия? -вдруг спросил Феликс. - Будь осторожно. И, пожалуйста, смотри внимательнее по сторонам. Там кто-то есть. Я чувствую это. Справа.".
  6. V. Ведення Державного реєстру свідоцтв про реєстрацію авторського права на твір та Державного реєстру договорів, які стосуються права автора на твір
  7. V. Порядок контролю за провадженням діяльності СТЗ

Не допускається здійснення підприємницької діяльності наступними категоріями громадян: депутатами, посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, посадовими особами органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, органів державної влади та управління, які контролюють діяльність підприємств, нотаріусів (див. ст. 42 Конституції України, закони України «Про державну службу»; «Про міліцію»; «Про прокуратуру» тощо). Крім того, фізичні особи за вчинені правопорушення можуть бути позбавлені права на підприємництво за вироком суду.Перелік видів підприємницької діяльності, якими не можуть займатися фізичні особи—підприємці, міститься у ст. 4 Закону України «Про підприємництво». Крім того, вони не вправі здійснювати страхову діяльність (ст. 2 Закону України «Про страхування»), банківську діяльність (ст. 6 Закону України «Про банки і банківську діяльність»), професійну діяльність на фондовому ринку (ст. 16 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок»), діяльність у сфері організації телебачення і радіомовлення (ст. 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»), космічну діяльність (ст. 1 Закону України «Про космічну діяльність») тощо. - діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.95 р.;- діяльність, пов'язана з охороною окремих особливо важливих об'єктів права державної власності, перелік яких визначається у встановленому КМУ порядку, а також діяльність, пов'язана з проведенням криміналістичних, судово-медичних, судово-психіатричних експертиз та розробленням, випробуванням, виробництвом й експлуатацією ракет-носіїв, у тому числі з їх космічними запусками з будь-якою метою, може здійснюватися лише державними підприємствами та організаціями, а проведення ломбардних операцій – також і повними товариствами;- діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих з добавками на основі біоетанолу, етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) та добавок на основі біоетанолу здійснюється підприємствами, перелік яких визначається КМУ;- діяльність, пов'язана з виробництвом біоетанолу, здійснюється суб'єктами господарювання за наявності відповідної ліцензії.Діяльність обмежується щодо депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування. До то ж забороняється займатися підприємницькою діяльністю військовослужбовцям, службовим особам органів внутрішніх справ, прокуратури, суду, СБУ тощо.Нотаріус також не може займатися підприємницькою діяльністю, цю заборону викладено у ст. 3 Закону «Про нотаріат» .Посадові особи органів ДПС не мають права займатися підприємницькою діяльністю і працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності) (ст. 15 Закону «Про державну податкову службу України» .


Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 154 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Господарська діяльність: поняття, види .принципи та правове регулювання | Поняття та ознаки ознаки господарських правовідносин | Поняття та класифікація організаційно-правових форм субєктів господарювання | Правове регулювання та види кооперативів | Статутний капітал: поняття, порядок формування та законодавчі вимоги до розміру | Процедура державної реєстрації суб’єктів господарювання | Переваги та недоліки реєстрації та здійснення ГД у формі ФОП | Поняття та види ліцензійних систем | Поняття ліцензії,строк дії та вартість її одержання. Ліцензіат та ліцензійні вимоги | Порядок одержання ліцензії |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Поняття про цивільну правоздатність і дієздатність. Види цивільної дієздатності.| Особливості державної реєстрації та припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)