Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Переваги та недоліки реєстрації та здійснення ГД у формі ФОП

Читайте также:
  1. Відмітки про створення, виконання документа, наявність його в електронній формі та надходження до установи
  2. Глава 49. Здійснення митного контролю
  3. Глава 58. Загальні положення щодо здійснення органами доходів і зборів контролю за окремими видами діяльності підприємств
  4. ГРАФІЧНІ МЕТОДИ РЕЄСТРАЦІЇ РУХІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ І ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЖУВАЛЬНИХ М'ЯЗІВ
  5. Здійснення державного контролю
  6. Здійснення інших завдань, визначених законами України.
  7. ІІ. Документи, потрібні для реєстрації авторського права та договору, який стосується права автора на твір

Фізична особа підприємець(ФОП) - це фізична особа, яка для ведення господарської діяльності зареєстрована як підприємець без статусу юридичної особи.При бажанні фізичної особи займатися підприємницькою діяльністю можливо звернутися до такої організаційно-правової форми господарювання, як фізична особа-підприємець, яка є найбільш простою формою здійснення підприємницької діяльності і не вимагає створення підприємства або іншої юридичної особи. ПеревагаФізичної особи підприємця:- Відсутність уставу, немає необхідності формувати статутний фонд.- Спрощена система подачі звітності в податкові органи.- можливість стати платником єдиного податку.- суб'єкт підприємницької діяльності може вести господарську діяльність, без печатки і відкриття банківського рахунку.Чинним законодавством на фізичну особу-підприємця покладається певне коло зобов'язань, у тому числі: - В передбачених законом випадках і порядку одержати ліцензію на провадження певних видів господарської діяльності;- Повідомляти органи державної реєстрації про зміну її адреси, зазначеної в реєстраційних документах, предмета діяльності, інших суттєвих умов своєї підприємницької діяльності, що підлягають відображенню у реєстраційних документах;- Дотримуватися прав і законних інтересів споживачів, забезпечувати належну якість товарів (робіт, послуг), які нею виготовляються, додержуватися правил обов'язкової сертифікації продукції, встановлених законодавством; - Не допускати недобросовісної конкуренції, інших порушень антимонопольно-конкурентного законодавства;- Вести облік результатів своєї підприємницької діяльності відповідно до вимог законодавства; - Своєчасно надавати податковим органам декларацію про майновий стан і доходи (податкова декларація), інші необхідні відомості для нарахування податків та інших обов'язкових платежів; платити податки та інші обов'язкові платежі в порядку і в розмірах, встановлених законом. Фізична особа – підприємець:1. Може бути зареєстрований лише за місцем прописки у паспорті.2. Несе відповідальність за свою діяльність всім своїм майном.3. Перебуваючи на єдиному податку зобов’язаний щомісячно його сплачувати незалежно від того чи проводиться фактично підприємницька діяльність. Для того, щоб податок без фактичної підприємницької діяльності не сплачувати необхідно перейти на загальну систему оподаткування, обліку і звітності.4. Може працювати без печатки і рахунку, має право отримувати від клієнтів готівку без ліміту і без касового апарату.Також слід відзначити те, що доступ приватного підприємця до кредитних ресурсів в Україні є обмеженим. Зазвичай такі особи не мають: 1) печатки; 2) рахунку в банку; 3) працюють за фіксованим або єдиним податком. Якщо це усунути, то приватний підприємець має можливість на цілком законних підставах отримати кредит у тому числі й від міжнародних кредитних ліній, що діють в Україні.Спрощений порядок ДР, завдяки меншому обсягу подачі документів, реєстраційний збір=34 грн. Підприємці за бажанням можуть не відкривати банківський рахунок, працювати виключно за готівкові кошти і використовувати готівкову виручку на свій розсуд. приватні підприємці мають змогу здійснювати свою діяльність без формування статутного, резервного та інших фондів. Вони наділені універсальною правоздатністю, тобто мають право здійснювати будь-яку діяльність, що не суперечить чинному законодавству. Зокрема, приватним підприємцям надано право самостійно обирати спосіб оподаткування доходів, отриманих від здійснення підприємницької діяльності.Одним із найбільш негативних моментів у діяльності приватного підприємця є те, що, на відміну від юридичної особи, він при здійсненні діяльності відповідає за своїми зобов'язаннями всім своїм майном, на яке може бути звернуто стягнення. Ще однією специфічною рисою майнового статусу фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності є те, що якщо підприємець одружений, то все його майно, в тому числі і майно, яке використовується для здійснення підприємницької діяльності, належить подружжю на праві спільної сумісної власності
Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 192 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Господарська діяльність: поняття, види .принципи та правове регулювання | Поняття та ознаки ознаки господарських правовідносин | Поняття та класифікація організаційно-правових форм субєктів господарювання | Правове регулювання та види кооперативів | Статутний капітал: поняття, порядок формування та законодавчі вимоги до розміру | Процедура державної реєстрації суб’єктів господарювання | Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Поняття про цивільну правоздатність і дієздатність. Види цивільної дієздатності. | Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності | Поняття ліцензії,строк дії та вартість її одержання. Ліцензіат та ліцензійні вимоги | Порядок одержання ліцензії |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Особливості державної реєстрації та припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями.| Поняття та види ліцензійних систем

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.018 сек.)