Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Процедура державної реєстрації суб’єктів господарювання

Читайте также:
  1. АКТ перевірки додержання суб'єктом господарювання Ліцензійних умов
  2. Арт. ІІ: Процедура перенесення парохів
  3. Бағалау процедурасы
  4. Види адміністративно-господарських санкцій та їх застосування до суб'єктів господарювання
  5. Вкажіть суб’єктів,що мають право подавати законопроект про внесення змін до Конституції України
  6. Глава 1. Основи державної митної справи
  7. Глава 13 ГРОМАДЯНИН ЯК СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ІНШИХ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Для державної реєстрації подаються такі документи:рішення власника чи власників або уповноваженого ними органу у випадках, передбачених законом; установчі документи, передбачені законом для відповідних видів суб`єктів господарювання. Такими документами є рішення про утворення суб`єкта господарювання або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення).Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб`єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб`єктами відповідно до Закону.Крім зазначених документів для державної реєстрації подаються також: рішення Антимонопольного комітету України про згоду на створення, реорганізацію (злиття, приєднання) суб`єктів господарювання у випадках, передбачених законом; реєстраційна картка встановленого зразка; документ, що засвідчує сплату коштів за державну реєстрацію.При створенні у процесі приватизації або корпоратизації відкритих акціонерних товариств повинен також бути переданий звіт про наслідки підписки на акції, затверджений Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.Громадяни, які мають намір здійснювати господарську діяльність як підприємці, подають реєстраційну картку встановленого зразка, що є водночас заявою про державну реєстрацію, копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера громадянина – платника податків та інших обов`язкових платежів і документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.Власник, засновник або уповноважені ними органи несуть відповідальність за подання документів, які не відповідають вимогам законодавства або недостовірні.Реєстрацію проводить державний реєстратор, який призначається на посаду міським головою міста обласного підпорядкування або головою районної, районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації. Він здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію, а також їх заміну; формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ; проводить державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб та змін імені або місця проживання фізичних осіб – підприємців; передає органам статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування повідомлення та відомості з реєстраційних карток про ведення реєстраційних дій, у тому числі щодо створення відокремлених підрозділів юридичних осіб (ст. 6 зазначеного Закону).Свідоцтво про державну реєстрацію – це документ встановленого зразка, який засвідчує факт внесення до Єдиного державного реєстру – автоматизованої системи збирання, накопичення, захисту, обліку та надання інформації про юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців – запису про їх державну реєстрацію.Порушення встановленого порядку створення суб`єкта господарювання або недостовірність чи невідповідність вимогам законодавства поданих документів є підставою для відмови в його державній реєстрації. Відмова у реєстрації суб`єкта господарювання з інших мотивів не допускається. ЗУ «Про державну реєстрацію ЮО та ФОП» встановлює основні засади державної реєстрації СГ. Процес державної реєстрації– процес набуття статусу та факт створення. Процедуру здійснення держаний реєстратор, який виступає:- виконавчі комітети міської ради, міста обласного значення.- районна (в областях) та міста К. та С. державна адміністрація, за місцем знаходження ЮО. Форма подачі документів реєстратору:- особисто засновник з паспортом або уповнов. ним особа (з паспортом і довіреністю);- поштою з описом вкладень (цінний опис);- електронна реєстрація.Документи для реєстрації:заповнена реєстраційна картка (одночасно із заявою);оригінал або копію рішення про створення ЮО (протокол устан.зборів товариства);2 примірники оригіналів установчих документів;квитанція про оплату послуг державної реєстрації (виписка з банку), що становить 10 неоп.мін.громадян (170 грн.);документи що підтв. структуру власності засновників ЮО, для встановлення істотної участі фіз..осіб;у разі необхідності, документи що підтяв. обовяз. Внески до СК ЮО;документи що підтяв. місцезнаходження ЮО, якщо воно не збігається з місцем реєстрації (акт права власності та договір на довгострокову оренду);у випадках, злиття чи концентрації, необхідне рішення Антимонопольного комітету або КМУ.Інші документи, залежно від ОПФ та ВЕД.Підстави для відмови: не відповідність відомостей у реєстраційній картці іншим поданим документам, не відповідність установчих документів вимогам, порушення порядку створення ОЮ (обмеження на зайняття керівних посад посадовими особами ЮО, обмеження засновницької компетенції засновників СГ, невідповідність та неправдивість поданих відомстей, наявність тотожного найменування у ЄДР або порушення вимог щодо найменування). Протягом 3-ох днів ДР реєструє ЮО, а на наступний день надає виписку з ЄДР. Також повідомляє ПФ, Фонд з соцстрах та в органи статистики (ЄДРПОУ), в податкову, отримання печатки, відкриття рахунку в банку. За порушення термінів реєстрації та вимогу подання для реєстрації документів, не передбачених законом, посадові особи несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством.

Загрузка...

Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 190 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Господарська діяльність: поняття, види .принципи та правове регулювання | Поняття та ознаки ознаки господарських правовідносин | Поняття та класифікація організаційно-правових форм субєктів господарювання | Правове регулювання та види кооперативів | Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності | Особливості державної реєстрації та припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями. | Переваги та недоліки реєстрації та здійснення ГД у формі ФОП | Поняття та види ліцензійних систем | Поняття ліцензії,строк дії та вартість її одержання. Ліцензіат та ліцензійні вимоги | Порядок одержання ліцензії |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Статутний капітал: поняття, порядок формування та законодавчі вимоги до розміру| Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Поняття про цивільну правоздатність і дієздатність. Види цивільної дієздатності.

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)