Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок одержання ліцензії

Читайте также:
  1. III. Порядок внесення до Реєстру МС
  2. III. Порядок выполнения работы.
  3. III. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ АКАДЕМИЧЕСКИХ И ИМЕННЫХ СТИПЕНДИЙ
  4. III. Порядок назначения и выплаты государственных академических и именных стипендий
  5. III. Порядок подання та розгляду заяв про надання Дозволу
  6. III. Порядок приемки оказанных услуг
  7. IV. Порядок назначения и выплаты государственных социальных стипендий

Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" передбачає три підходи до одержання ліцензії: за заявниць-ким принципом, за дозвільним принципом, за конкурсом.Заявницькийпринцип означає, що для одержання ліцензії суб'єкт підприємницької діяльності має подати заяву на отримання ліцензії та копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності (або замість копії свідоцтва — копію довідки про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України). Отже, підприємець декларує своє бажання провадити господарську діяльність певного виду, і на підставі поданої заяви та копії "паспорта підприємця" такій особі видають ліцензію. При цьому органу ліцензування заборонено вимагати будь-які інші документи.Дозвільний принцип, який поширюється на більшість видів господарської діяльності, полягає в тому, що крім заяви та копії свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, потрібно подати й інші документи, які підтверджують спроможність підприємця провадити господарську діяльність певного виду відповідно до ліцензійних умов. Вичерпний перелік цих документів встановлює Кабінет Міністрів України.На конкурсних засадах видають ліцензію на ті види господарської діяльності, які пов'язані з використанням обмежених ресурсів, за умови, що до органу ліцензування надійшло декілька заяв. До цих видів законодавство відносить такі:•видобування уранових руд; • видобуток коштовних металів і коштовного каміння; •постачання природного газу за регульованим, за нерегульова-ним тарифом; • зберігання природного газу в обсягу, що перевищує рівень, встановлений у ліцензійних умовах; •надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот).Термін дії ліцензії на провадження діяльності з надання послуг радіозв'язку (з використанням радіочастот) становить 10 років. Ліцензію на надання послуг телефонного зв'язку (крім відомчих об'єктів) видають на 15 років, ліцензію на технічне обслуговування мереж теле-, радіо- й проводового мовлення в межах промислової експлуатації — на 5 років, ліцензію на випуск та проведення лотерей, яку видає Міністерство фінансів у процесі переоформлення реєстраційних свідоцтв відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою запровадження контролю за здійсненням лотерейної діяльності", — на 12 років. Ліцензії на провадження господарської діяльності всіх інших видів є дійсними протягом 3 років.


Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 144 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поняття та ознаки ознаки господарських правовідносин | Поняття та класифікація організаційно-правових форм субєктів господарювання | Правове регулювання та види кооперативів | Статутний капітал: поняття, порядок формування та законодавчі вимоги до розміру | Процедура державної реєстрації суб’єктів господарювання | Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Поняття про цивільну правоздатність і дієздатність. Види цивільної дієздатності. | Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності | Особливості державної реєстрації та припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями. | Переваги та недоліки реєстрації та здійснення ГД у формі ФОП | Поняття та види ліцензійних систем |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Поняття ліцензії,строк дії та вартість її одержання. Ліцензіат та ліцензійні вимоги| Поняття, види та необхідність одержання документів дозвільного характеру

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)