Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Господарська діяльність: поняття, види .принципи та правове регулювання

Читайте также:
  1. Батьківське спілкування: поняття, функції та компоненти
  2. Види регулювання заробітної плати
  3. Вузол регулювання величини стібка та зворотного ходу машини.
  4. Глава 32 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ
  5. Глава 34 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  6. Глава 5 НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
  7. Господарська діяльність фермерських господарств

Поняття,предмет регулювання та методи господарського права.

Господарське право — це сукупність правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері організації та здійснення господарської діяльності між суб’єктами господарювання, а також між цими суб’єктами та іншими учасниками відносин у сфері господарювання.Предметомгосподарського права є будь-яка господарська діяльність, тобто виробництво та реалізація продукції, виконання робіт і надання послуг з метою одержання прибутку чи без такої мети, яка здійснюється на території України суб’єктами господарювання всіх видів і форм власності, а також діяльність державних органів щодо управління економікою. Під методами господарського права слід розуміти сукупність прийомів та способів впливу на господарські правовідносини. Комплексний характер господарських правовідносин, які поєднують у собі організаційні та майнові відносини, зумовлює складний характер методів правового регулювання. Вирізняють три основні методи ГП: Автономних рішень СГД Згідно з ним суб'єкти підприємництва, вступаючи у майнові правовідносини, мають право відповідно до ст. 44 ГК України з власної ініціативи приймати будь-які рішення, що не суперечать законодавству України, тобто суб'єкти підприємництва діють за принципом "дозволено все, що не заборонено законом". Владних приписів Він ґрунтується на тому, що суб'єкти господарювання зобов'язані підпорядковувати свою діяльність моделям правовідносин, визначеним законодавством. Цей метод застосовується під час регулювання порядку ліцензування, патентування окремих видів підприємницької діяльності, квотування, стандартизації та сертифікації тощо. При цьому органи державного управління економікою мають діяти за принципом "дозволено те, що встановлено законом". Рекомендаційний згідно з яким держава в особі уповноважених органів виконавчої влади регулює діяльність суб'єктів господарювання, пропонуючи зразкові форми договорів (наприклад, договору оренди майна), статутних документів (типовий статут акціонерного товариства тощо).

Господарська діяльність: поняття, види .принципи та правове регулювання

Господарська діяльність – це така суспільно корисна діяльність суб’єктів господарювання щодо виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою їх реалізації за плату (як товару), що ґрунтується на поєднанні приватних і публічних інтересів і здійснюється професійно. Будь-яка господарська діяльність здійснюється на певних засадах, що враховують, з одного боку, ринкову орієнтацію вітчизняної економіки і відповідно передбачають значну свободу для суб’єктів такої діяльності (насамперед, підприємців), а з іншого – соціальне спрямування господарської сфери, що зумовлює встановлення певних обмежень для суб’єктів господарювання з метою врахування публічних інтересів (суспільства, держави, територіальної громади/громад, типових приватних інтересів громадян та організацій) в дотриманні встановленого державою суспільного господарського порядку, що передбачає дотримання суб’єктами господарювання різноманітних вимог щодо: - якості продукції, робіт, послуг, їх безпечності для життя і здоров’я споживачів; - екологічної безпеки виробництва; - добросовісної поведінки у сфері економічної конкуренції; - цивілізованого використання найманої праці (тобто з дотриманням вимог трудового законодавства) та ін. Це знайшло відбиття в Господарському кодексі, ст. 6 якого закріплює загальні принципи господарювання: - забезпечення економічної багатоманітності та рівний захист державою усіх суб’єктів господарювання; - свобода підприємницької діяльності у межах, визначених законом; - вільний рух капіталів, товарів та послуг на території України; - обмеження державного регулювання економічних процесів у зв’язку з необхідністю забезпечення соціальної спрямованості економіки, добросовісної конкуренції у підприємництві, екологічного захисту населення, захисту прав споживачів та безпеки суспільства і держави; - захист національного товаровиробника; - заборона незаконного втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у господарські відносини. Існують такі видиГД: 1-за метою здійснення – комерційні і некомерційна; 2- за предметом ГД- виробнича, торговельна, банківська, інвестиційна і інш.; 3- залежно від ринку нац..приналежності СГ розрізняють – діяльність резидентів, нерезидентів, іноземних інвесторів. Норми права регулюють господарську діяльність, охороняються мірами державного примусу у разі їх порушення чи загрозою застосування юридичних санкцій. Таким чином, нормативно-правове регулювання господарської діяльності включає відносини у сфері господарювання, що регулюються Конституцією України, Господарським кодексом України, законами України, нормативно-правовими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими нормативними актами.

Загрузка...

Дата добавления: 2015-10-13; просмотров: 365 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Поняття та класифікація організаційно-правових форм субєктів господарювання | Правове регулювання та види кооперативів | Статутний капітал: поняття, порядок формування та законодавчі вимоги до розміру | Процедура державної реєстрації суб’єктів господарювання | Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності. Поняття про цивільну правоздатність і дієздатність. Види цивільної дієздатності. | Обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності | Особливості державної реєстрації та припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями. | Переваги та недоліки реєстрації та здійснення ГД у формі ФОП | Поняття та види ліцензійних систем | Поняття ліцензії,строк дії та вартість її одержання. Ліцензіат та ліцензійні вимоги |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Новая Земля| Поняття та ознаки ознаки господарських правовідносин

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)