Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Мектепке дейінгі білімді ұйымдастыру және басқару пәні, басқару негіздері

Читайте также:
  1. Абайсыздық және оның түрлері.
  2. Автоматтық жәнежартылай автоматтық жол блоктауы
  3. Ажарлағыш шарық тастар және қажақты материалдар
  4. Ажарлайтын станоктардың типтері және қолданылу салалары
  5. Азақстан Республикасының әлеуметтік-педагогикалық мәселелерін шешуде мектепке дейінгі ұйымның ролі.
  6. Айдап салушы және оның жауапкершілігі.
  7. Алыпты және патологиялық тістеулер.

Қазақстан Республикасының мектепке дейінгі білім беру жүйесі. Пәнге кіріспе.

Мектепке дейiнгi бiлiм беру ұйымдары қызметiнiң үлгі ережесi. Мектепке дейiнгі ұйымдардың түрлерi және оларды жинақтау. Мектепке дейiнгi ұйымдардың жұмыс iстеу тәртібi.Мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиелеу-білім беру процесi.Мектеп жасына (7 жасқа) дейінгі балаларды тіркеу» мемлекеттік қызмет стандарты. Ғылыми басқарудың негізгі ұғымдары.

Қазақстан Республикасының әлеуметтік-педагогикалық мәселелерін шешуде мектепке дейінгі ұйымның ролі. ҚР-ның Білім туралы заңы.ҚР-ның 2015 жылға дейінгі білім беруді дамыту тұжырымдамасы. «Балапан» бағдарламасы

Педагогикалық басқарудың негізгі қызметтері. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту, бастауыш, негізгі орта, жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарында педагогикалық кеңес қызметінің және оны сайлау тәртібінің үлгі ережесі. Педагогикалық кеңес-әдістемелік жұмыстың тұрақты әрекет ететін ұжымдық формасы. Педагогикалық кеңестің мазмұны.Педагогикалық кеңесті әзірлеу және өткізу.

Мектепте басқару қызметінің ұйымдастыру шаралары. Педагогикалық басқарудың сапалық көрсеткіштері. Мектепке дейінгі білімді басқарудың ұйымдастырушылық-құқықтық базасы және құрылымы. Мектепке дейінгі ұйым меңгерушісінің басқару еңбегінің мәні, тұлғасына басқару стиліне қойылатын талаптар.

Басқару әдістері. Ғылыми басқарудың негізгі ұғымдары. Педагогикалық басқарудың негізгі қызметтері. Педагогикалық басқарудың сапалық көрсеткіштері. Басқару әдістері

2. Мектепке дейінгі оқу-тәрбие жұмысына басшылық

Педагогикалық талдау, жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау тетігі және ретке келтірілуі. Білім беру үдерісін жоспарлау, түзету, бақылау жасау. Оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастырудың ең маңызды бөлімі - жоспарлау. Жоспар түрлері. Жылдық жоспар, оның ерекшелігі. Жылдық жоспар құрылымы. Кіріспе бөлімі. Негізі міндеттері. Айлық жоспар. Айлық жоспардың мазмұны, оны кұрастырудың тиімді жолдары. Күнделікті жоспар. Тәрбиеші-педагогтардың календарлық -тақырыптық, күнделікті жоспарлары.

Мектепке дейінгі білім әдіскеріне қойылатын кәсіби талаптар. Әдіскердің қызмет түрлері. Әдіскердің қызметі мен міндеттері. Әдiстемелiк жұмыс түрлері. Педагогикалық процеске әдістемелік жетекшілік. Семинар және семинар практикумды өткізу.Семинар- тәрбиеші педагогтардың білім дәрежесін және ғылыми теориялық деңгейін көтеру құралы. Консультацияны өткізу әдістемесі. Балабақшадағы тәрбиешінің біліктілігін шыңдау формасы-консультация. Консультация түрлері. Жеке консультация, топтық консультация. Мекгеп жасына дейінгі тәрбиені ұйымдастыру мәселелерін шешудегі және оны жетілдірудегі шығармашылық топтың орны. Шығармашылық топ жұмысы және оған әдіскердің басшылығы.

Педагогикалық кадрларды аттестаттау. Бiлiм беру ұйымдарын мемлекеттiк аттестаттау ережесi. Педагогикалық кадрларды аттестаттау. Тәрбиешілер портфолиосы.

Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі басқару және педагогикалық жұмыстарға мамандар дайындау

Мектепке дейінгі білім берудегі инновация. Интербелсенді әдістеме-өзара әрекеттесу мен әрекет арқылы үйрену/үйрету. Интербелсенді оқу/оқытудың негізгі қағидалары мен мақсаттары.Бірлескен әрекеттер-интербелсенді оқу/оқытудың негізі.Дәстүрлі оқыту мен интербелсенді оқытудың айырмашылықтары.Үйренудің ең тиімді әдіс-тәсілдері. Интербелсенді әдістер.

Практикалық сабақтардың


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 2703 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Педагогика және психология факультеті | Дәрістер | Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі басқару және педагогикалық жұмыстарға мамандар дайындау. | Пәннің қысқша сипаты | ПӘН МАЗМҰНЫ | Мектепке дейiнгі ұйымдардың түрлерi және оларды жинақтау | Мектепке дейiнгi ұйымдардың жұмыс iстеу тәртібi | Мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиелеу-білім беру процесi | Ылыми басқарудың негізгі ұғымдары. | Азақстан Республикасының әлеуметтік-педагогикалық мәселелерін шешуде мектепке дейінгі ұйымның ролі. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ТҮСІНІК ХАТ| МОДУЛЬ БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.013 сек.)