Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Педагогика және психология факультеті

Читайте также:
  1. I. 2. 2. Современная психология и ее место в системе наук
  2. IV. Исследование подсознательного в обществе: аналитическая социальная психология и характерология
  3. IX. Психология на всех парах. Скачущая тройка. Финал речи прокурора
  4. А. Политическая психология
  5. Абайсыздық және оның түрлері.
  6. Автоматтық жәнежартылай автоматтық жол блоктауы
  7. Ажарлағыш шарық тастар және қажақты материалдар

Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Педагогика және психология факультеті

Арнаулы педагогика жәнепихология кафедрасы

«Бекітемін»

Оқу, оқу-әдістемелік

жұмыстар жөніндегі проректор ___________ Бекназаров Р.А.

«___» _______ 2014 ж.

ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

MDВВUB 3302-Мектепке дейінгі білімді басқару және ұйымдастыру

5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығына арналған

 

Семестр 8

Кредит саны 3

 

 

Ақтөбе, 2014

 

 

5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығына арналған

пәнінің оқу-әдістемелік кешені мамандықтың ҚР МЖМБС (6.08.058-2010. Енгізу күні 2011.09.01 ) және оқу бағдарламасы (№5 хаттама, 28.01.2014) негізінде құрастырылды.

 

 

Құрастырушылар: Сисенбердиева А.Ж. аға оқытушы

Сугуралиева А.М. оқытушы, магистр

 

Кафедра мәжілісінде қарастырылды. №5 хаттама, «08» 01. 2014 жыл.

Кафедра меңгерушісі ______________ Төребаева К.Ж.

 

 

Факультеттің Әдістемелік кеңесінің мәжілісінде талқыланды.

№ 3 хаттама, «21» 01. 2014 жыл.

 

Факультет деканы ____________ Алдашев Н.М.

 

 

Университеттің Оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды.

№ 5 хаттама, «28» 01. 2014 жыл.

 

АЛҒЫСӨЗ

ПОӘК 5В010100-«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» білім бағдарламасының негізгі бөлімі және MDTUB 3(4)203-Мектепке дейінгі білімді басқару және ұйымдастыру оқу пәнін меңгеру мен сапалы оқыту үшін қажетті және жеткілікті оқу-әдістемелік құжаттардың жиынтығы болып табылады. ПОӘК келесі мақсаттар мен міндеттерге жетуге мүмкіндік береді:

 

MDTUB 3(4)203-Мектепке дейінгі білімді басқару және ұйымдастыру міндетті компонент құрамындағы пән болғандықтан мамандыққа арналған қолданыстағы Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша базалық пәнді оқытудың мақсаты:

- тұлғаның психологиялық даму заңдылықтары туралы білім жүйесін, мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық үдерісті ұйымдастыра білу, мектепке дейінгі балалардың психологиялық ерекшелігі, олардың дамуын психологиялық-педагогикалық диагностикалау біліктілігін, болашақ тәрбиешілердің педагогикалық шеберлігін қалыптастыру.

Осыған сәйкес ПОӘК мектепке дейінгі білімді басқару және ұйымдастыру мақсатында болашақ кәсіби мамандардың педагогикалық шеберлігін арттыруды көздейді.

.

Азақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі

Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті

Педагогика және психология факультеті


Дата добавления: 2015-07-26; просмотров: 319 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Мектепке дейінгі білімді ұйымдастыру және басқару пәні, басқару негіздері | МОДУЛЬ БОЙЫНША ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ | Дәрістер | Мектепке дейінгі білім беру жүйесіндегі басқару және педагогикалық жұмыстарға мамандар дайындау. | Пәннің қысқша сипаты | ПӘН МАЗМҰНЫ | Мектепке дейiнгі ұйымдардың түрлерi және оларды жинақтау | Мектепке дейiнгi ұйымдардың жұмыс iстеу тәртібi | Мектепке дейінгі ұйымдағы тәрбиелеу-білім беру процесi | Ылыми басқарудың негізгі ұғымдары. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
УЖЕ В ПРОДАЖЕ!| ТҮСІНІК ХАТ

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)