Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 9. Прогнозування розвитку правових подій

Читайте также:
  1. Альтернативні концепції розвитку.
  2. Альтернативні концепції розвитку.
  3. Анкета розвитку ораторських вмінь
  4. Бойко Ю.М. Українська та зарубіжна культура: історія становлення і розвитку культури стародавнього світу (курс лекцій). – Вінниця, 2001.
  5. Вивчення цілей і пріоритетів розвитку підприємства
  6. Визначте психолого – педагогічні особливості навчання підлітків. Порівняйте особливості розвитку особистості підлітка та юнака.
  7. Використання методів і прийомів роботи з метою розвитку зв'язного мовлення. Загальна характеристика методів, прийомів та форм роботи над зв'язним мовленням

9.1. Тенденції розвитку та їх прогнозування. Вимірювання сезонних коливань.

9.2. Використання індексів в аналізі динаміки суспільно-правових явищ.

 

б) на рівні емпіричних індикаторів

Тема 1:статистика, статистична закономірність, статистична сукупність, статистичне дослідження, правова статистика, предмет правової статистики,

Тема 2:об’єкт правової статистики, об’єкт спостереження, суб’єкт правової статистики

Тема 3:джерела статистичних даних, первинні документи правоохоронних органів, спеціально організовані спостереження, одиниця спостереження, план спостереження, помилки спостереження.

Тема 4:статистичні показники, абсолютні показники, відносні показники, система показників правової статистики.

Тема 5:статистична інформація, програма зведення, види групувань, ряди розподілу, структура, статистичні таблиці, графічне зображення результатів групувань.

Тема 6:відмінності статистичних сукупностей, характеристики центру сукупності, порівняння середніх, характеристика варіації, середні відхилення, однорідність сукупності.

Тема 7:динамічні ряди, середня в динамічному ряді, інтенсивність розвитку, ланцюгові та базисні показники інтенсивності,

Тема 8:завдання статистичного вивчення економічної злочинності, причини і умови скоєння економічних злочинів, статистична характеристика особи злочинця, причинно-наслідковий аналіз економічних злочинів, тіснота зв’язку, істотність зв’язку.

Тема 9:тренд, сезонна складова, помилка прогнозу, методи прогнозування, індекс динаміки, індекси середніх, взаємозв’язок індексів, розкладання приросту за факторами.

в) по навчальних елементах

Групи навчальних елементів
Терміни і визначення Явища Відношення Алгоритми
статистика статистична сукупність правова статистика (ПС)     джерела статистичних даних об’єкт спостереження одиниця спостереження       предмет ПС об’єкт ПС     первинні документи правоохоронних органів спеціально організовані спостереження статистична закономірність     помилки спостереження   статистичне дослідження     план спостереження
Групи навчальних елементів
Терміни і визначення Явища Відношення Алгоритми

 

статистичні показники (СП)   статистична інформація програма зведення структура   характеристики центру сукупності     характеристика варіації     динамічні ряди (ДР) середня в ДР   індекси динаміки       абсолютні СП відносні СП     види групувань     відмінності статис- тичних сукупностей   порівняння середніх   середні відхилення     ланцюгові показники інтенсивності (ПІ) базисні ПІ тренд сезонна складова     система СП ПС     ряди розподілу     однорідність сукупності   помилка прогнозу       Статистичні таблиці графічне зображення результатів групувань   методи прогнозування
завдання статистичного вивчення економічної злочинності   статистична характеристика особи злочинця   причини і умови скоєння економічних злочинів     причинно-наслідковий аналіз економічних злочинів         індекси середніх взаємозв’язок індексів   тіснота зв’язку     розкладання приросту по факторах     істотність зв’язку

  


Дата добавления: 2015-07-20; просмотров: 219 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ. МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ БОЛЬНЫХ С ТРАВМОЙ МЯГКИХ ТКАНЕЙ И КОСТЕЙ ЛИЦА. | Приложение 1 | ДЛЯ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ УСВОЕНИЯ ТЕМЫ | Тема 1. Загальні основи правової статистики | Тема 3. Організація статистичного спостереження у правоохоронних органах | Тема 4. Система показників правової статистики | Тема 5. Таблична та графічна форма подання результатів спостереження | Тема 6. Статистична характеристика результатів спостереження | Тема 7. Статистичні показники характеристики динаміки правових подій | Тема 8. Методи аналізу економічної злочинності |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ПЕРЕДМОВА| РОБОЧА ПРОГРАМА

mybiblioteka.su - 2015-2021 год. (0.006 сек.)